Home ข้อคิดสอนใจ 15 สิ่งจงเปลี่ยนก่อนวัย 45 แก่ตัวไปจะสบาย..ไม่ลำบาก

15 สิ่งจงเปลี่ยนก่อนวัย 45 แก่ตัวไปจะสบาย..ไม่ลำบาก

5 second read
0
0
80

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

2.จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัสแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

3. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้ านเพื่อลด ด อ ก เบี้ย มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

4. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยู ทู ป และเพื่อนๆช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

5. เรียนรู้การ ล ง ทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผม ล ง ทุ นคอนโดซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้านโดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่ อ นจ่ายเดือนละหมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ขายกันในเว็บ ราค า 2.8 ล้านบาทหากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่ อ นอีกด้วยนะ

6. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่อย่าซื้ อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือแพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้ อมัน จำไว้!

7. ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสมได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

8. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พัน ธ บั ตร รั ฐ บาล หุ้ น กู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้นอย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

9. จงเลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การ ล ง ทุ นให้ดี

เช่น บ้ านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไปผมเลือกบ้ านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

10. เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง

เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

11. เรียนรู้จากการ ล ง ทุ นของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

12. เริ่มบันทึกการเติบโตของทรัพย์สินและร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้การเติบโตของทรัพย์สินและผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

13. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไป ล ง ทุ นได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

14. หัด ล ง ทุ นเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม ต ร า ส า ร ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์ก่อน ล ง ทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้น ล ง ทุ นกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15. ระวัง วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

ที่มา : t a m n a n n a

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…