Home ข้อคิดสอนใจ 10 วิธีทำให้คนอื่นไว้ใจ เชื่อใจเรา

10 วิธีทำให้คนอื่นไว้ใจ เชื่อใจเรา

5 second read
0
0
79

ความ ไว้วางใจ มีความสำคัญต่อชีวิตเราในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือคนรัก ถ้าเราทำให้ตัวเองเป็นคนที่น่าไว้วางใจ

เราจะพบว่าเราสามารถรั ก ษ า ความสัมพันธ์กับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยอย่ างราบรื่น และหากได้รับความไว้วางใจในที่ทำงาน เราจะมีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ค่อยกลัวปัญหา

สามารถมองทุกอย่ างจากรอบด้าน และได้รับความช่วยเหลือในย ามที่ต้องการ อันนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ตรงกันข้าม หากเราเป็นคนที่คนส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจ นั่นหมายความว่าเราต้องออกแรงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวกว่าจะบรรลุเป้าหมายบางอย่ าง

ว่าแล้วก็อย่ ารอช้า มาทำตัวให้เป็นคนที่ใคร ๆ ก็เชื่อใจกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่า

1. พูดตรง ๆ แต่พูดให้เป็น จำไว้ว่า ยิ่งเราใช้คำพูดย าก ๆ และเยิ่นเย้อมากเท่าไร ก็ยิ่งสร้างความระแวงแคลงใจมากขึ้นเท่านั้น การพูดตรงนอกจากจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงน้ำใสใจ

จริงและความแน่วแน่ของคุณแล้ว ยังทำให้เขาเข้าใจความคิดของคุณอย่ างชัดเจนอีกด้วย ยกตัวอย่ างเช่น พ่อแม่ที่กล้าตักเตือนลูกในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น เรื่องย าเ ส พ ติ ด การคบเพื่อนเรื่องเ ซ็ ก ซ์ ฯลฯ จะทำให้ลูกเข้าใจและเชื่อฟังมากกว่าพ่อแม่ที่สอนอย่ างกล้า ๆ กลัว ๆ มากนัก

ข้อควรระวังมีเพียงอย่ างเดียว นั่นคือ อย่ าพูดตรงเกินไปจนดูเหมือนไร้มารย าท เพราะต่อให้เป็นความจริง แต่ถ้าเป็นความจริงในแง่ลบ ก็ยังต้องหาเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการพูด

2. ให้ความสำคัญกับทุกคน การตระหนักถึงความสำคัญของคนรอบข้างเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่มีพลานุภาพมาก หลักการง่าย ๆ คือขอให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ างที่อย ากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ส่วนอะไรที่เราไม่ชอบ ก็ไม่ทำสิ่งนั้นกับใครทั้งสิ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บคะแนนความไว้ใจจากใครต่อใครได้แล้ว

3. จริงใจและให้เกียรติผู้อื่น ไม่ปากหวานต่อหน้า แต่นินทาลับหลัง และให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ทุกครั้งที่คุณพูดถึงผู้อื่น ให้คิดว่าคนคนนั้นอยู่ที่นั่นกับคุณด้วย

4. สร้างความเข้าใจ โปร่งใส ไม่หมกเม็ด ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุก ๆ ฝ่ายมีความเข้าใจในกันและกันอย่ างแท้จริง เช่น ถ้าเป็นเรื่องงาน หากเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร

และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ มองเห็นเป้าหมายที่ตรงกัน รู้ว่าหน้าที่ของตนมีอะไรบ้ า ง และตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การทำงานก็จะเป็นไปอย่ างราบรื่น นอกจากนี้ต้องพย าย ามทำทุกอย่ างให้โปร่งใส

ไม่ปิดบัง อย่ างเรื่องในครอบครัว จริงอยู่ที่สามี – ภรรย าอาจไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องของตนให้คู่ชีวิตรู้ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายโดยตรง หรือเป็นเรื่องที่คนที่เรารักอย ากรู้ เราก็ควรบอกความจริงกับเขา หากทำได้สามี – ภรรย าก็จะไว้ใจกันและกัน และบ้ า นก็จะกลายเป็นบ้ า นที่อบอุ่น

5. แก้ไขในสิ่งผิด อย่ างที่เรารู้กันดีว่า ความผิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ความไว้วางใจที่อุตส่าห์สร้างสมมาพังครืนลงมาได้ในพริบตา แต่ในขณะเดียวกัน หากทำผิดแล้วรู้จักแก้ไข ก็สามารถฟื้นฟูความไว้วางใจได้เช่นกัน และอาจทำให้ได้รับความไว้วางใจมากกว่าเดิมด้วย

6. ทำตามสัญญาทุกครั้ง การให้สัญญาก็คือการผูกมัด ซึ่งในแง่หนึ่งคำสัญญาเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจทำทุกอย่ างเพื่อรั ก ษ า สัญญา และหากรั ก ษ า สัญญาได้ต่อเนื่อง

ความน่าเชื่อถือจะพุ่งขึ้นอย่ างรวดเร็ว แต่ถ้ารั ก ษ า สัญญาไม่ได้ คะแนนความไว้ใจก็จะติดลบทันที ดังนั้นทุกครั้งก่อนจะให้สัญญา จึงต้องใคร่ครวญอย่ างรอบคอบว่า เราพูดในสิ่งที่ทำได้และสามารถทำในสิ่งที่พูดได้จริง ๆ

7. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ถ้าอย ากได้ความไว้วางใจจากคนรอบข้าง ต้องหมั่นเอาใจเขามาใส่ใจเราและไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ สำหรับคนทำงาน จำไว้ว่าเจ้านายไม่ได้เฝ้ารอลูกน้องที่เก่งแบบฟ้าประทาน แต่ต้องการลูกน้องที่รู้จักพัฒนาตัวเองอย่ างต่อเนื่อง การพัฒนาตัวเองต้องคำนึง 2 เรื่อง คือ หนึ่ง

เราต้องไม่เอาแต่เสาะแสวงหาความรู้ แต่ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำและไม่รู้จักสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน และสอง ต้องไม่คิดว่าสิ่งที่เรารู้ใช้ได้กับทุกเรื่อง แต่จงเรียนรู้โดยไม่หยุดนิ่ง กล้าที่จะทดลองในสิ่งแปลกใหม่ และอย่ ากลัวความล้มเหลว เพราะคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากความผิดพลาดของตัวเอง

8. กล้าสู้ความจริง คนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง จะได้รับความเชื่อถือและสามารถทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่ างรวดเร็ว และเมื่อเกิดปัญหา แทนที่จะต้องแก้เองตามลำพัง

ก็จะมีคนช่วย ยกตัวอย่ าง บริษัทที่ประสบภาวะขาดทุน หากเจ้าของกล้ายอมรับความจริง ไม่กลัวเสียหน้า ก็จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นและไว้ใจจากผู้บริหารและพนักงานได้มากกว่า ทุก ๆ ฝ่ายจะหันมาช่วยกันแก้ปัญหา บรรย ากาศในองค์กรก็จะดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

9. เป็นผู้ฟังที่ดี ก่อนที่จะนำเสนอไอเดียของตัวเองหรือฟั น ธงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรตั้งใจฟังความต้องการและเงื่อนไขของคนที่คุณพูดคุยด้วย เพราะถ้าคุณไม่สนใจฟังเขา

เขาก็จะรู้สึกไม่ไว้ใจคุณ ดังนั้น คราวหน้าเมื่อสนทนากับใคร ลองถามตัวเองว่า “ฉันรับฟังคนคนนี้จริง ๆ หรือเปล่า” จากนั้นวางความคิดของตัวเองไว้ข้าง ๆ แล้วเปิดใจฟังอีกฝ่ายอย่ างลึกซึ้ง

10. ไว้ใจเขาก่อนจะให้เขาไว้ใจเรา เรื่องจริงที่คนมักมองข้ามคือ เมื่อเรามอบความไว้วางใจในผู้อื่น เราก็มักจะได้รับความไว้ใจจากคนคนนั้นกลับมา สำคัญตรงที่เราต้องรู้จักเลือกคนที่จะไว้วางใจ และเมื่อวางใจแล้วก็ต้องมอบอำนาจให้เขาอย่ างไม่มีเงื่อนไข ยกตัวอย่ างในครอบครัว ถ้าพ่อแม่ไว้ใจลูก

ระบุความคาดหวังให้ชัดเจนและให้กรอบบางอย่ างแก่เขา ที่เหลือต้องยอมให้ลูกตัดสินใจเอง ลูกจะเกิดความเชื่อมั่นและพย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผิดหวัง ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่มองลูกเป็นเด็กตลอดเวลาและคอยสอดส่องลูกทุกฝีเก้า ลูกก็จะรู้สึกระแวงพ่อแม่ รวมทั้งไม่ไว้ใจตัวเองด้วย

การได้รับความไว้ใจทำให้มนุษย์รู้สึกอิ่มเอมใจยิ่งกว่าการเป็นที่รักมากมายมหาศาล…คุณว่าอย่ างนั้นไหมคะ

ที่มา : The Speed of Trust โดย Stephen M. R. Covey

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…