Home ข้อคิดสอนใจ 10 จุดเด่นของผู้หญิงฉลาด ดูง่ายมาก ส่วนใหญ่จะนิสัยประมาณนี้

10 จุดเด่นของผู้หญิงฉลาด ดูง่ายมาก ส่วนใหญ่จะนิสัยประมาณนี้

8 second read
0
0
61

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแ ก ล้ งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่า

เค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

3. มีความรู้หลายด้าน

มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแ ข็งแ ร งจะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

4. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a

ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้ อมู ลข่ าวส าร ตลอด 24 ชั่ วโ ม งคนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้ อมู ลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแ บ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พข้ อมู ลดี ๆ ที่เขาคัดส ร รมา อย่ างดีแล้ว

5. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสี ยงแต่มีผลงานการั นติความสามารถเสมอในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

6. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ มลง

7. ไม่อวดความสามารถ

ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสั ยทัศน์จนเราต้องตะลึ ง และทึ่งใน ความสามารถ

8. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง

ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นานเพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไปและนับถือ จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห าร เวลา ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อเค้าทำผิ ด พล าด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิ ดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

ที่มา : wansukth

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…