Home ข้อคิดสอนใจ วิธีรับมือถ้าเป็นหนี้แบบไม่เครียด จำไว้เสมอ ทุกอย่างมีทางออก

วิธีรับมือถ้าเป็นหนี้แบบไม่เครียด จำไว้เสมอ ทุกอย่างมีทางออก

8 second read
0
0
35

เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้นั้น อาจใช้ได้สำหรับหลายๆ คน แต่มีอีกหลายๆ คนเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหม หากมุ่งประเด็นที่ใจของเรา ใจสงบ อิสระ จากการถูกมั ดจากเรื่องอื่นๆ ที่คิดว่าทุกอย่างที่เป็นเงื่อนไข ที่ทำให้เราสงบไม่ได้ดังนั้นมาดูกันว่า เราจะทำอย่างไร จึงจะสงบ ไม่เครี ย ดได้

1. เผื่อใจ หากใช้หนี้ไม่ได้

อาจต้องยอมข าย เสียอะไรบางอย่างไป เพราะต้องการที่จะบริหารจัดการหนี้ได้เราอย่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุ เงินทองของนอกกายหาเมื่อไหร่ก็ได้ หาใหม่ได้เสมอ อย่าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุเพราะคุณค่าที่เกิดขึ้น เกิดจากใจของเรา ไม่ใช่จากความคิด

2. มองโลกแง่ดี คิดบวก

เพราะการที่เราคิดว่า การที่ติดห นี้เพื่อการพัฒนา เพื่อพิสูจน์ความสามารถในการบริหาร การจัดการเงิน เช่นนี้มันคิดได้ แต่มันก็ห้ามคิดว่า พัฒนามากเกินไป

เพราะมันจะกลายเป็นฟุ้งเฟ้อ เป็นไม่รู้จักพอ และที่ แ ย่ ที่สุดคือคิดเอาเงินในอนาคตมาใช้ ไม่รู้จักบริหารจัดการ เช่นนี้ก็เป็นห นี้ไม่มีที่สิ้นสุด

3. เป็นหนี้ ในแง่ดี

แบบว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ อย่างไรซะ หากขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืม ก็กลับมาทบทวน พูดบอกตัวเองว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”ฉะนั้น อย่าไปหวังใคร เพื่อให้มาช่วยเรา หากเรายังไม่เริ่มพึ่งพาตัวเอง

4 ให้มองว่า การเป็นหนี้ คือการที่เราฝึกควบคุมตัวเอง

เพื่อฝึกการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ และหากทำได้นั้นจะกลายเป็นผู้มีประสบการณ์ แกร่งขึ้น ไม่กลับมาอยู่วังวนเดิมๆ อีก

5. ฝึกตัวเองให้มุ่งมั่นในการทำงานเรื่อยๆ ไป

ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้ให้มาก เพราะหากเรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและหนี้สินเมื่อนั้น เราจะรู้สึกมีความสุขมาก มีความภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ จงชมตัวเองบ่อยๆ เพื่อให้กำลังใจตัวเอง

6. อย่าเป็นคน ที่รักษ าหน้าเกินไป

เพราะบางคน มองการเป็นหนี้ เป็นการบอกว่าเราด้ อ ยไม่มีเงินทนไม่ได้ที่ต้องเป็นห นี้ ก็เลยแบบว่า ไม่กล้าลงทุ นไม่กล้าทำอะไรจนต้องยอมไปหาเงินมาจากที่อื่น ที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น การเล่นการเสี่ ยงโช คคือมันไม่มีความแน่นอนเลย ถ้ามันไม่ได้ตามที่คุณหวัง มันก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆ นะ

7. ปัญญา ชดใ ช้ห นี้

เราอย่าลืมว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ต้องพย าย ามหาออกมาใช้ให้มากที่สุด เชื่อว่าไม่มีทรัพย์ใดหรอก ที่จะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง เพราะปัญญาเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ

8. บอกตัวเองว่าคนที่เ ค รี ย ด ต้องเป็นเจ้าหนี้

ไม่ควรมองเพียงแค่ว่า เจ้าหนี้นั้น มีความสุขจากการได้ด อ กเบี้ ยอย่างเดียวเพราะในทางกลับกันก็มีเจ้าหนี้จำนวนมาก ที่ขาดทุ นไปไม่น้อยซึ่งควรจะช่วยกัน ทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้ ให้เกิดความพึงพอใจ ไม่เค รี ย ด

9. ถ้าโด นเจ้าหนี้ทวงบ่อยๆ จงใช้วิชาการ เพื่อเจรจาต่อรอง

จงแสดงความจริงใจ ว่าจะผ่อนส่งให้ หากเขาอย ากได้มากกว่า ที่เราสามารถให้ได้เราก็ตอบไปตรงๆ ว่าไม่สามารถทำได้ (แต่จะพย ายาม) เพราะเขาเอง

ก็กลัวจะไม่ได้ไง เพราะงั้น หาข้อตกลงที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายดีกว่า อย่าเครี ย ดไปก่อนที่สำคัญเลย อย่าลืมว่า เจ้าห นี้บางรายนั้น เขาเป็นพวกจู้จี้ ย้ำคิดย้ำทำและเราเองก็ควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใคร เขาก็อย ากได้คืนเป็นธรรมดา

ที่มา : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…