Home ข้อคิดสอนใจ 9 วิธีเปลี่ยนนิสัย ให้เป็นคนคิดแง่บวก

9 วิธีเปลี่ยนนิสัย ให้เป็นคนคิดแง่บวก

0 second read
0
0
51

1. ยิ้มง่าย รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ

แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต

และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้

ส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญ

ความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความ

เป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอย่ า

วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต

แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และ

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใครและ

พร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์

วามเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและ

สามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบันคนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาดและความ

สำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่

“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอกาส
พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็นไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา

จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง

หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…