Home ข้อคิดสอนใจ 9 ลักษณะคนทำงานเป็น ทำงานเก่ง แฝงตัวอยู่ที่ทำงาน

9 ลักษณะคนทำงานเป็น ทำงานเก่ง แฝงตัวอยู่ที่ทำงาน

18 second read
0
0
79

1.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกไว้ว่า ทักษะที่ทำให้เราสามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้มีอยู่ 3 อย่ างคือ 1 ทักษะการทำ อ า ห า ร ทักษะดนตรี และทักษะภาษาอังกฤษ

เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ ส า ร กันซะส่วนใหญ่ แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน ITเข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่ างล้วนเป็นD i g i t a l ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ ไปหมด ถ้าคุณเป็นมีทักษะในเรื่องพวกนี้ ก็ จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงานด้วย

2.มีทัศนคติที่ดี

จำไว้ว่า คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้ ถ้าแพ้แล้วก็ลุกขึ้นแล้วเริ่มใหม่ได้อย่ างแชมป์มวยโลกของไทย เขาทราย กาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง

19 ครั้งแต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุกดังนั้น การเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดได้แต่ต้องเรียนรู้และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

3.เป็นคนใฝ่รู้ หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้เช่นกัน และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่ า น ห นั ง สื อ เพราะการ

อ่ า น ห นั ง สื อนั้น จะทำให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆ อย่ างในชีวิตการทำงานในบริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่ างต่อเนื่อง

4.มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง อย่ างในหนังสือ Talent Code ของDaniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า

ซึ่งระหว่างทาง อาจมีอุ ปส รรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้ มเลิ ก แต่หากเราอย ากทำให้สำเร็จ เราก็ต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทด้วย เพราะในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆ อยา กจะสำเร็จ อย ากเก่งก็ต้องแลก และลงมือทำ

5.มีคุณธรรม

คนเราจะเก่งแค่อย่ างเดียวก็คงไม่พอหรอกนะ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วยคนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ย าก สิ่งที่จะทำให้ความ

เก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่ างยั่งยืน ก็คือ จุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรมความดีงาม และในวันนึงถ้าคุณต้องตั ดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

6.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Community of Practice หรือ การสร้าง

เครือข่ายในการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่เป็นจุดเด่น จงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้ อย่ าหวงที่จะให้ความรู้คนอื่น

เพราะยิ่งถ้าเราถ่ายทอดให้คนอื่น เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วย อย่ าอายที่ตัวเองไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นนั่นเอง

7.อยู่ใกล้คนเก่ง

หากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็นไอดอลสักคน และไม่จำเป็นว่าคนๆนั้นต้องอายุมากกว่า มีประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ

คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า ม อยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งานจากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้เพราะ จะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้ด้วย

8.ตั้งเป้าหมาย

คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึงSteve Jobs จะนึกถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระกูล ก็นึกถึง SME

พูดถึงคุณตันภาสกรนที ก็จะนึกถึงชาเขียว มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบซะหมด มีจุดอ่อนจุดแข็งเสมอ พ ย า ย า มค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ และอะไรคือสิ่งที่ทำได้

เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไปอย่ างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

9.อย่ ากลั วงานยาก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า “ Ability without opportunity is nothing ” ความสามารถที่ปราศจากโอกาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่า ง เช่น โอกาสจากองค์กร

ที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจได้ หาโอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งานย ากนั้นจะทำให้คนเราเติบโตขึ้นเพราะ

คนเราจะเรียนรู้และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต ดังนั้น จงอย่ ากลั วงานย าก อ ย่ ากลั วงานที่ไม่เคยทำ อย่ ากลั วงานที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

ที่มา : the-wayoflife

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…