Home ข้อคิดสอนใจ 8 นิสัยแบบคนใช้เงินเป็น นิสัยแบบนี้มีอนาคตร่ำรวย

8 นิสัยแบบคนใช้เงินเป็น นิสัยแบบนี้มีอนาคตร่ำรวย

8 second read
0
0
172

เงินเดือนไม่พอใช้ เดือนชนเดือน มักจะซื้อของเพราะราค า ถูก ผ่อน 0 % จริงๆ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรเลย แต่ก็อย ากมี ถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ แสดงว่าใช้เงินไม่เป็น

และถ้าเราอย ากมีเงินเก็บ มีเงินใช้ไปตลอด มันก็ต้องรู้จักการใช้เงินด้วยและในวันนี้ เราก็มีหลักแนวคิดมาฝากกัน และนำไปปรับใช้กันดูนะ

1.ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย จะได้เหลือเงินออม

เพราะเมื่อมีรายได้ ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อนไง มีเงินเหลือค่อยเก็บหลายคนก็คิดแบบนี้ฉะนั้น เปลี่ยนมุมมองด้วยการหั กเงินไปเก็บเลย ทีนี้เหลือเท่าไหร่ ค่อยนำไปใช้เมื่อเราทำได้ทุกๆ เดือน รับรองมีเงินใช้ไปตลอด ไม่ลำบากตัวเองด้วย

2.เพื่ออนาคตตัวเอง ต้องวางแผนการเงิน

เพราะการวางแผนการเงิน จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เหมือนเริ่มต้นทำงานเราอาจวางแผน ซื้ อบ้าน ซื้ อรถ พอถึงวัยกลางคน ก็เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ

และถ้ามีลูก ก็เริ่มคิดถึงการประกั นชีวิต เพราะทุกคนควรเริ่มวางแผนการเงิน ที่เหมาะกับตนเองได้แล้วเพราะไม่รู้เลยว่า อนาคตจะเป็นยังไง ฉะนั้นเราจึงควรวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

3. ซื้อของเท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย

ไม่ซื้อเกินกำลังซื้อของตัวเอง เพราะมันจะทำให้เรา คิดที่จะวางแผน และระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลังด้วยเพื่อป้ องกันไม่ให้ไปก่อหนี้จนเกินตัว เกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหว

4.ให้เงินทำงานเอง

เก็บเงินได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องนำไปลงทุ นหาผลตอบแทนที่มากขึ้นอย่างลงทุ น กองทุ นรวม หุ้ น

5.จ่ายหนี้ที่ด อ กแพ งเป็นสิ่งแรก

พอเราเป็นหนี้ จากนั้นก็ต้องดูว่า หนี้ก้อนไหน มี ด อ กเบี้ยสูงสุดเพราะเงินที่จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวดแบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วนคือเงินต้นและดอ ก อย่างนั้นหนี้ที่ดอ ก เบี้ยสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำ ร ะเป็นส่วนของด อ กเบี้ ยก็สูงกว่าเหมือนกัน ดังนั้นควรปล ดหนี้ที่ด อกสูงๆ

6. บัตรเค รดิ ต คือเงินสด

เพราะการใช้ บัตรเค รดิ ต เหมือนการจ่ายเงินสดนั่นแหละ ฉะนั้นจึงควรใช้อย่างไตร่ตรอง รอบคอบ เพราะหากใช้จนเกินกำลัง มันจะกลับมาทำร้ า ยคุณทำให้เป็นหนี้สิน ล้นพ้นตัว ความลำบากจะตามมา

7.อย่าใช้เงินจน หนี้ท่วมตัว

เพราะหากเป็นหนี้ละก็ หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ เราเองก็ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายในแต่ละเดือนไว้ด้วย เราก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น เงินเหล่านี้ต้องมี

8.เมื่อคิดจะกู้ ก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เพราะก่อนจะกู้เงิน ควรคิดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายอะไรถ้าเรากู้เพื่อบริโภ ค ก็ควรคิดก่อน ว่านั้นจำเป็นต่อตนเองไหมนะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ก็ควรเก็บเงินจนครบ แล้วเอาเงินนั้นไปซื้อ

ที่มา : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…