Home ข้อคิดสอนใจ 8 ข้อที่คนประสบความสำเร็จทำ แต่คนทั่วไปบอกว่า “ไม่เห็นเกี่ยว”

8 ข้อที่คนประสบความสำเร็จทำ แต่คนทั่วไปบอกว่า “ไม่เห็นเกี่ยว”

5 second read
0
0
58

1. พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

ผู้นำมักจะคบหาสมาคมกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนา ดังที่จิม โรห์น

ผู้ประกอบการและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้ว่า…

“ตัวตนของคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด”

หากคุณปรารถนาจะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ การไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีตัวตน

และความทะเยอย านคล้ายกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

และแน่นอน…คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบด้วย

2. พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเอง

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนอย่ างต่อเนื่อง

โดยการอ่ า น หนังสือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้อื่น และการทดลองทำสิ่งต่างๆ

อย่ าดูถูก พ ลั ง แห่งการอ่ า น เป็นอันขาด เพราะผู้นำมากความสามารถคนอื่นๆ

ต่างเห็นตรงกันว่าการอ่ า น หนังสือเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างยิ่ง

3. พวกเขาเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำอยู่เสมอระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง

พวกเขารับผิดชอบในผลงานของตัวเอง และรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

ไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป ลูกค้า หรือนักล ง ทุ น อีกอย่ างหนึ่งที่สำคัญก็คือ

ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิดพลาด และตระหนักว่าในทุกๆ ความล้มเหลวนั้นยังมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ

4. พวกเขายอมรับว่าการพัฒนาคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่นมักเป็นคนใจเย็น พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผลตามคาดทั้งหมดในคราวเดียว

แต่กลับกัน พวกเขารู้ว่าทุกย่ างก้าวเล็กๆ ในแต่ละวัน

จะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะย าว เหล่าผู้นำที่ดีที่สุดจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวก

เขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงเกินไป และไม่ประเมินค่าสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะสำเร็จต่ำเกินไปด้วย

5. พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว

เหล่าผู้นำรู้ว่าในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอกับความกลัว

และความสับสนในตนเองไม่มากก็น้อย แต่พวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป

แม้บางครั้งจะรู้สึกแ ย่ การกล้าปะทะกับความกลัว

และความไม่แน่นอนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ

6. พวกเขาไม่ยอมรับในความเชื่อเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจพอที่จะท้าทายความเชื่อและอคติของตนเองและคนรอบข้าง

พวกเขาคิดด้วยตนเอง และมักไม่ยอมทำตามคนอื่น (ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะ)

ทั้งยังรู้ดีว่าอคติและความคิดความเชื่อต่างๆ ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสียรุ น แ ร งตามมาในอนาคต

7. พวกเขามองการณ์ไกล

สุดยอดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ

พวกเขาวางแผนระยะย าว และนึกภาพในอนาคตของ ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอๆ

พวกเขารู้ว่าก้าวเล็กๆ ในวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า

นอกจากนั้น พวกเขายังรู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระเร่งด่วนตรงหน้า

พร้อมทั้งรั ก ษ า อนาคตที่วางไว้ได้อย่ างสมดุลกัน

ถ้าคุณบอกได้ว่าพฤติกรรมและคุณสมบัติใดบ้ า งที่สร้างผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้

คุณก็จะสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้

ค่อยๆ ฝึกทำไปทีละข้อ และฝึกสังเกตดูว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาจริงไหม?

8. พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง

บริษัทสตาร์ทอัพ คือการรวมตัวกันของคนที่เชื่อมันในเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนเองเป็นอย่ างดี

และสามารถปลูกฝังความเชื่อที่แข็งแกร่งพอจะก ร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

ที่มา : I n c – a s e a n

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…