Home ข้อคิดสอนใจ 8 ข้อจงทำสม่ำเสมอ ชีวิตจะก้าวหน้า

8 ข้อจงทำสม่ำเสมอ ชีวิตจะก้าวหน้า

6 second read
0
0
141

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อย่าเป็นคนสิ้นหวัง อย่าโลภ อย่าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อย จิตใจก็จะมีความสุข

จึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล

มีความต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนยาว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ คนมีจิตใจเมตตา จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น

ไม่คิดและไม่ทำร้ า ยผู้อื่น เมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่า

จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุ ข ภ า พดี และอายุยืนยาว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ ต้องแยกความดีออกจากความชั่ ว

ความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรง

และเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูกกิเลสชักนำพา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจ

เขาจะไม่มีปัญหายุ่งยากและความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น

เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ อย่าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด

ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น อย่าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจไบ จูยี่

นักปราชญ์จีนกล่าวว่า?.”จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน”

6. จงหัวเราะเสมอ (ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น) ถ้าเราไม่อยากเป็นคนโ ง่ ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจ

การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก การวิตกกังวลครั้งหนึ่ง

ทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้สุ ข ภ า พใจ

และ สุ ข ภ า พกายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

7. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็นศั ต รู

การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า?ทำตัวให้ตกต่ำชั่ วช้าไปตามคนรอบข้าง

เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่มเ ห ล้ า ชอบเล่นการพ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย

อย่างนี้เรียกว่าชั่ วตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง

เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความชั่ วทั้งหลาย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความชั่ ว

8. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก

ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม “หยัน ฟีไต” ?นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า?

“ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ

ในชีวิตมามากมายแล้ว จงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ ข้าวต้มสักชาม

เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว”

ที่มา : g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…