Home ข้อคิดสอนใจ 6 เทคนิคอันชาญฉลาด “คนปรับตัวอยู่ได้ทุกที่” ไม่ว่าจะคับที่หรือคับใจ ก็อยู่ง่าย

6 เทคนิคอันชาญฉลาด “คนปรับตัวอยู่ได้ทุกที่” ไม่ว่าจะคับที่หรือคับใจ ก็อยู่ง่าย

2 second read
0
0
95

หากคุณมีความรู้ เทคนิคเฉพาะด้านในสายงานอาชีพที่ทำอยู่มากกว่าใครๆ

อาจสร้างความมั่นใจอย่ างใหญ่หลวงให้คุณคิดว่าสามารถก้าวหน้าเติบโตเร็วกว่าใครๆ เป็นแน่

แต่หารู้ไม่ว่ามีอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่จะทำให้คุณสามารถนำ

ความรู้และเทคนิควิชาการในตัวเองออกไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่ างราบรื่นและสำเร็จ นั่นคือ

“ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ย ากและเป็นเส้นผมบังภูเขาลูกใหญ่สำหรับใครหลายคน

ขั้นที่ 1. ยิ้มให้พิมพ์ใจ ต้องยิ้มให้พิมพ์อยู่ในใจของผู้อื่นและตัวเองด้วย เพราะการยิ้มออกมาจากใจ

บ่งบอกว่าคุณกำลังอารมณ์ดี สดใส การทำงานด้วยรอยยิ้มจะส่งผลต่อบรรย ากาศรอบตัว

ทำให้มีสติ มีสมาธิ และปัญญาจึงเกิดขึ้นกับการทำงานทั้งการวางแผนและแก้ไขปัญหาจึงทำได้อย่ างง่ายดายราบรื่น

ขั้นที่ 2. คิดให้เป็นบวก แน่นอนว่าการคิดบวกทำให้ชีวิตเราบวกตามไปด้วย หากคุณเริ่มต้นด้วยข้อ

1. คือยิ้ม นั่นเป็นภาษาร่ า ง ก า ย และต้องต่อด้วยภาษาภายใน คือ

ความคิดของคุณต้องเป็นในทางดี เป็นบวกกับตัวเอง

สร้างมุมมองและทัศนคติของตัวเองให้มองเชิงบวกต่อสิ่งรอบข้าง โอกาสและช่องทางใหม่ที่สร้างสรรค์จึงจะมาให้คุณเห็น

ขั้นที่ 3. วาจาต้องงาม เป็นสิ่งที่รวมเอาภาษากายและภาษาความคิดมารวมกันแล้วสื่อส า ร ออกไปให้เพื่อนร่วมงานรับรู้อย่ างชัดเจน

ตรงประเด็น เป็นข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ เพราะการพูดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน

โต้ตอบข้อมูลในการทำงาน ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทั้งคนทำงาน ผลการทำงาน และผลประกอบการขององค์กร

ขั้นที่ 4. มนุษย์สัมพันธ์ต้องดี เป็นการเริ่มต้นใช้ 3 ขั้นที่ แรกรวมกันเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคุณเองกับเพื่อนร่วม

งานทุกระดับ ทั้งกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง เพราะความสัมพันธ์ฉันพี่น้องส่งผลให้

ลดช่องว่างระหว่างบุคคล ลดอคติ ลดปัญหาบุคคล ทำให้เกิดความรัก ความห่วงใจ และเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน

ขั้นที่ 5. มีการประนีประนอม เมื่อความคิด ความเห็นเริ่มหลากหลายตามจำนวนคนทำงาน จึงต้องมีการประนีประนอมทางความคิดให้

นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน เกิดความสามัคคี และสร้างบรรย ากาศการทำงานแบบ win win

เพื่อให้ทุกคนมีอารมณ์ร่วมในการทำงานและผลสำเร็จของงาน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและภูมิใจร่วมกัน

ขั้นที่ 6. พร้อมช่วยเหลือ ไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาขอความช่วยเหลือ คุณสามารถสังเกตุ

และเสนอตัวเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ทันทีอย่ างถูกกาลเทศะ เพราะจะสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีจากคนรอบข้าง

ดังนั้น ทั้งหมด 6 ขั้นที่ ของทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นจึงเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่เปิดประตูให้คุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตาม

ความปารถนาได้ หากคุณมั่นใจว่าทักษะความรู้ความสามารถด้านอื่นมีเพียบพร้อมอยู่อย่ างเต็มเปี่ยมแล้ว

ที่มา : sanook

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…