Home ข้อคิดสอนใจ 6 วิธีทำให้คุณน่าเชื่อถือ ได้รับความรู้สึกดีๆ จากผู้อื่น

6 วิธีทำให้คุณน่าเชื่อถือ ได้รับความรู้สึกดีๆ จากผู้อื่น

10 second read
0
0
44

1.สุขุม

คำว่าสุขุมมิได้หมายถึงเงียบขรึม คุณสามารถเป็นคนร่าเริงแต่มีความสุขุมในตัวเองได้

คุณอาจจะขี้เล่น สนุกสนาน หรือที่เพื่อนๆ เรียกกันว่าบ้ าๆ บอๆ แต่เมื่อถึงเวลาที่เป็นจริงเป็นจัง

คุณกลับหนักแน่น น่าเชื่อถือ เพราะความสุขุมที่เป็นเนื้อแท้ของตัวคุณเอง

สุขุม หมายถึง ประณีต ลึกซึ้ง รอบคอบ ไม่วู่วาม ไม่ด่วนตัดสินใจก่อนที่จะได้พิจารณาอย่างลึกซึ้ง

ทำให้การตัดสินใจของเขาเฉียบขาด มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกๆ คน เขาจึงได้รับความน่าเชื่อถือ

คนที่มีความสุขุมภายใน มักมีความสุขุมในกิริย าท่าทีโดยอัตโนมัติด้วย

เขาจะระมัดระวังทั้งคำพูดและกิริย า แต่เป็นธรรมชาตินะคะ ไม่ใช่เก๊ก

หรือเสแสร้งแกล้งทำ ดูได้จากประกายตาของเขาว่าสงบ ไม่ซ่อนความรู้สึกตรงข้ามไว้ข้างในแล้วฉายออกทางสายตา

คนเราควรสุขุมต่อกันให้มาก ไม่ด่วนตัดสินกันด้วยความวู่วาม คนสุขุมจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น

รับฟังคนอื่น และจะพย าย ามช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล

ไม่ใช่ช่วยเพราะเป็นเครือญาติ เป็นลูกน้องใกล้ชิด หรือเกี่ยวดองกันในทางผลประโยชน์

แต่ช่วยเพราะคนคนนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะช่วย และเมื่อช่วยแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆ อย่างมาก

2.สุภาพ

คนสุภาพจะได้รับความเคารพและความเกรงใจ ความสุภาพถือเป็นความสุขุมชนิดหนึ่ง

นั่นคือสุขุมในทางกิริย า ทำให้เกิดการสำรวมกิริย า และแสดงออกเท่าที่จะเหมาะสม

กิริย าอาการของเขาจึงอยู่ในขอบเขตที่น่ารัก น่าเชื่อถือ และน่าเคารพ

ไม่มีใครอย ากจะละเมิด เว้นแต่คนขาดสติหรือนิสัยไม่ดี ไม่เกรงใจคน

ความสุภาพหมายถึงรู้กาลเทศะ ให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติสถานที่ ให้เกียรติงานหรือกิจกรรมที่ตัวเองเข้าร่วม

เช่นเดียวกัน สุภาพไม่ได้หมายถึงเงียบขรึมซึมกะทือ คนสุภาพร่าเริงได้ ยิ้มหัว พูดเล่น

เย้าแหย่คนอื่นๆ ได้ แต่มีความน่ารักอยู่ในตัว เพราะเย้าแหย่อย่างมีขอบเขต

ให้เกียรติ และเกิดจากความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน ไม่ได้ฉวยใช้เป็นจังหวะเหน็บแนม จิกกัด หรือทำให้เพื่อนได้อาย

ความสุภาพเป็นบุคลิกภาพที่ดีประการหนึ่ง และควรอบรมหล่อหลอมให้คนทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รู้จักความสุภาพบ้ าง

3.สุจริต

ในเวลานี้สังคมเข็ดหลาบและไม่ต้องการคนทุจริต

ความสุจริตเป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมได้

เพราะเขาย่อมไม่ฉวยโอกาสหาประโยชน์เข้าตัว แต่จะมุ่งทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังสามารถ

เอื้อโอกาสให้คนอื่นได้ทำหน้าที่ของเขา ท้ายที่สุดส่วนรวมคือ

ผู้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่คือลักษณะของคนสุจริต

ความสุจริตเป็นนิสัยที่ต้องบ่มเพาะ เพราะธรรมดาแล้ว

มนุษย์ปุถุชนย ากที่จะทนต่อความเย้ายวนของกิเลสและเครื่องล่อใจต่างๆ

ความสุจริตจึงถือเป็นธรรมะที่ต้องเพียรฝึกฝน เพื่อให้ใจมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นภูมิต้านทาน

เป็นสติที่คอยเตือนตัว และเอาชนะความเย้ายวนของผลประโยชน์ชั่ ววูบทั้งหลายได้

คนสุจริตจึงเป็นคนที่สังคมเชื่อใจ เชื่อถือ และกลายเป็นความยอมรับนับถือในที่สุด

4.ชัดเจน

คนหลายคนไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความนับถือเพราะขาดความชัดเจน

ในขณะที่คนทั่วไปต้องการทราบเรื่องเรื่องหนึ่งจากเขา เขาก็เอาแต่กระบิดกระบวน โยกโย้

ไม่ตอบให้ชัดให้เจนเสียที ในที่สุดคนก็เบื่อหน่าย รำคาญ และไม่อย ากรู้จากเขาอีกต่อไป

ใครที่ไม่มีความชัดเจนบ่อยๆ ในที่สุดคนรอบตัวจะเสื่อมความนับถือ ดังนั้น

อะไรก็ตามที่ให้ความชัดเจนได้ก็จงตอบออกไปอย่างชัดเจน เรื่องใดยังตอบไม่ได้

ก็ปฏิเสธไปอย่างชัดเจนว่ายังเปิดเผยไม่ได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะจะแจ้งให้ทราบทันที

5.เสมอต้นเสมอปลาย

คนเสมอต้นเสมอปลายจะได้รับความเชื่อถืออย่างสูง และในที่สุดจะกลายเป็นความนับถือที่ถาวรด้วย

คนเราทุกคนควรมีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่เพียงเพื่อดูดี แต่มันคือคุณสมบัติของคนดี

ความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเครื่องบ่งชี้ความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีนอกไม่มีใน

และมีความชัดเจน มีมาตรฐานในการคิด ทำ และแสดงออก

เป็นหลักให้คนอื่นได้ เพราะเลือกที่จะยืนอยู่บนความจริงกับความถูกต้อง

6.สง่างาม

หมายถึงท่วงท่าภายนอกที่ทำให้เกิดความรู้สึกไว้ใจ เป็นมิตร

และเชื่อถือ ดังนั้น ต้องเรียนรู้การแสดงออกหรือกิริย าท่าทางที่สง่างามเหล่านี้เอาไว้

ได้แก่ เดินให้สง่า ตัวตรง ผ่ อนคลาย และสบสายตาผู้อื่น ไม่ดูมีลับลมคมใน มีรอยยิ้มน้อยๆ

หรือสีหน้าที่เป็นมิตร เปิดกว้าง ประกายตาต้องเป็นมิตร ไม่โศกหรือดุ ไม่ยิ้มพร่ำเพรื่อ

และไม่ดูจ้องจับผิดคนอื่นตลอดเวลา ไม่กวาดตาสำรวจคนอื่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

หากอย ากสังเกตเขา ต้องมีศิลปะในการค่อยๆ สังเกต

ไม่ใช่สำรวจพรวดพราดด้วยการกวาดสายตาดูเสียทีเดียวให้มันสิ้นสงสัยกันไปเลย อย่างนี้หมิ่นเหม่ต่อการมีศั ต รูและดูแ ย่

แต่งตัวให้สะอาดสะอ้าน สุภาพ และรับกับยุคสมัย ไม่ต้องล้ำ และอย่าเชยมาก

นั่นรวมไปถึงทรงผม เครื่องประดับ และการแต่งหน้าด้วย (สำหรับสุภาพสตรี)

พูดจาต้องรู้เรื่อง ชัดเจน ฉะฉาน สุภาพ มีน้ำเสียงที่ดี ดังพอประมาณให้ได้ยินได้อย่างสบายๆ

และไม่ผูกขาดการพูดคนเดียว ไม่คุยใหญ่คุยโต หรือโอ้อวด และไม่พูดรานน้ำใจคนอื่น

ที่มา : o k n a t i o n.n a t i o n t v

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…