Home ข้อคิดสอนใจ 6 ข้อดีของการมีเงินเก็บฉุกเฉิน ใครที่กำลังเริ่มเก็บอยากให้ดูไว้

6 ข้อดีของการมีเงินเก็บฉุกเฉิน ใครที่กำลังเริ่มเก็บอยากให้ดูไว้

4 second read
0
0
69

1.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในย ามฉุ ก เ ฉิ น

หรือค่าใช้จ่ายเมื่อย ามแก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงล ง ทุ น ทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

2.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะ

ไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในย ามเ จ็ บ ป่ ว ย หรือในย ามที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานในย ามเดือดร้อนอีกด้วย

3.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมัก

จะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุฉุ ก เ ฉิ น ทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อย ามขาดรายได้ ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

4.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเ จ็ บ ป่ ว ย จากปัญหาสุ ข ภ า พ

หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

5.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่ายย ามเกษียณอายุ หรือย ามแก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว

การออมเพื่อซื้ อที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ ซื้ อคอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การล ง ทุ น การเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร ไปจนถึงด อ ก เ บี้ ยจากการเก็บออม

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น

โดยประเทศที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออม ไปล ง ทุ น เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการล ง ทุ น ภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

ที่มา : k t c . c o . t h

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…