Home ข้อคิดสอนใจ 5 เรื่องถ้าปล่อยวางได้ ใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

5 เรื่องถ้าปล่อยวางได้ ใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

0 second read
0
0
45

ชีวิตคนเรานั้นเมื่อเกิดมา ล้วนแล้วแต่ต้องการสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข”

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็มีหลากหลายอย่ างเช่น

ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่อย ากจะไป

แต่ในบางครั้งปริมาณความสุขในตัวเราอาจมีการลดลง อันเนื่องมาจากความทุกข์ในใจเรา

ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้นอกจากจะทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่แล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพ และปริมาณความสุขที่ลดลงอีกด้วย

หากในบางครั้งเรามีการลด ละ เลิก หรือปล่อยวางพฤติก ร ร มบางอย่ างไปได้

สภาพจิตใจที่ดีขึ้นอาจส่งผลต่อปริมาณความสุขที่พิ่มขึ้นอีกด้วย

1.ความสมบูรณ์แบบ

จริงอยู่ที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความสมบูรณ์แบบ มนุษย์นั้นมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด

คนทุกคนมีความต้องการในสิ่งที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่ดีที่สุดเหล่านี้ การที่จะได้มันมา ต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่ างเพื่อให้ได้มา

ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หากคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปในการที่จะแลกมันมา

ในบางครั้งคุณควรหยุดพักเพื่อคิดว่าเราควรพอใจในสิ่งที่เราสามารถทำได้

มากกว่าความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่อง อาจจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

2. การมองข้อเสียของตนเอง

ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์100% ทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อเสียของตัวเองทั้งนั้น

ถึงแม้ข้อเสียบางอย่ างนั้นคนอื่นมองไม่เห็น แต่ตัวเราย่อมรู้ดีถึงข้อเสียในตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก

นิสัยความประพฤติส่วนตัว ข้อเสียบางอย่ างในตัวเรา เราควรย้อนกลับมาคิดว่าสิ่งไหนเราควรปรับเปลี่ยนได้

ก็ควรทำให้ดีขึ้น แต่สิ่งใดที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ควรทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นซะ และมีความสุขกับสิ่งที่เป็น

3. ความอิจฉาริษย า

การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นทำให้เกิดข้อแตกต่างในใจเรา

ซึ่งข้อแตกต่างเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นด้านลบ หากเราปรับเปลี่ยนความคิด นึกถึงข้อดีของตนเอง บางสิ่งที่เรามีเขาอาจขาด

บางสิ่งที่เราขาดเขาอาจมี ในส่วนที่เราขาด หากเราสามารถเติมเต็มส่วนนั้นได้โดยที่ไม่เกินกำลังของเรา

ก็ควรทำซะ คิดไว้เสมอว่าทุกคนล้วนมีข้อดีในตัวเอง เราควรภูมิใจกับมัน

4.อดีต

หลายครั้งการปล่อยวางเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่ย าก แต่มันเป็นสิ่งที่ควรทำ

เรื่องในอดีตที่เ ล วร้ า ยในบางเรื่องไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อสภาพทางจิตใจในทุกครั้งที่นึกถึง

และยังบั่นทอนกำลังใจในตัวคุณ คิดถึงสิ่งที่จะทำในอนาคตและไปให้ถึงเป้าหมาย

สิ่งที่จะทำให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น อย่ าพย ามจมปลักกับอดีต

5.ความโกรธ

ในทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธ ในขณะนั้นอารมณ์ย่อมมาก่อนเหตุผลเสมอ

หากคุณหยุดเพื่อที่จะคิดถึงเหตุและผลของเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธ

ความโกรธนั้นอาจเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในเรื่องนั้นที่ละน้อย

จนเกิดความยอมรับมากขึ้นความโกรธก็จะลดน้อยลง เปลี่ยนเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้น

การปล่อยวางเป็นเรื่องที่ย าก ความย ากนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของเรา หากเราทำความเข้าใจกับความไม่แน่นอนชีวิต

นึกถึงเหตุและผล สิ่งที่จะเป็นไปตามวัฏจักรของมันแล้ว ปริมาณความสุขในใจเราก็อาจเพิ่มขึ้น

ที่มา : kumkoom

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…