Home ข้อคิดสอนใจ 5 สิ่งฟุ่มเฟือยในชีวิต ทำให้เงินไม่เหลือ เลิกไม่ได้ก็ให้ลดลงบ้าง

5 สิ่งฟุ่มเฟือยในชีวิต ทำให้เงินไม่เหลือ เลิกไม่ได้ก็ให้ลดลงบ้าง

5 second read
0
0
292

ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องรู้จักที่จะเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต และสิ่งเหล่านี้ เลิ กได้ เลิ กนะ มันทำให้สิ้นเปลืองเงินไม่เหลือเก็บ ไปดูว่าอะไรที่ควรเลิก แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมาก

1. กาแฟ ยี่ห้ อดั ง

ร ายได้น้อย แต่รสนิยมสูง เป็นคำที่ขอพูดแบบตรง ๆ เห็นหลายคนที่มีร ายได้น้อยแต่นิยมกินกาแฟยี่ห้อดั ง แก้วละ 100 บาทขึ้นไป ไม่ได้กินแค่วันเดียวแต่กินแทบทุกวันลองเปลี่ยนมาบริโภ คกาแฟที่มีร า ค าถู กลงหน่อย

ก็มีรสช าติดีไม่แ พ้ร้านดั งเลย ทำให้คุณประหยัด ได้มากทีเดียว

2. ห นี้ที่เกิ ด จากการผ่อนสินค้ า

หากเงินเดือนออก อยู่กับคุณได้ ไม่ถึงวัน คุณก็ต้องนำไปชำ ร ะ ค่ าผ่อ นสินค้ าต่าง ๆแล้วซึ่งสิ่งที่คุณผ่อนอยู่นั้น ส่วนมากอาจไม่ใช่ของจำเป็น แต่เป็นของฟุ่มเฟื อย เช่น มือถือรุ่นใหม่หรือแม้แต่คอนโด ใจกลางเมือง

และแม้ว่าการผ่อ นสิ นค้า จะเป็นหลักการเงินที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณตน ผ่อนสินค้าที่เกินตัวไปหน่อย แบบนี้อาจจะต้องลำบ ากภายหลัง

3. เล่น ห ว ย

ทุกวันที่ 16 หรือ 1 ของแต่ละเดือน ต้องเสี่ ยงโช คกันหน่อยซะแล้ว เผื่อจะฟลุ๊ คเชื่อไหมเนี่ย คือสาเห ตุหลักที่ ทำให้เราสู ญเงินโดยเปล่าประโยชน์มากๆ เสื้ อผ้ายังได้ใส่ กาแฟยังได้กิน

ควรตั้งใจทำงานเก็บเงินไม่ใช้เงินไปกับ การเสี่ ยงโชคไปวันๆ ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะสิ่งที่เราเดิมพั นมันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือ หย าดเหงื่อแร งกายและเวลา ของเราเอง

4. ดื่ มฉล อ ง ทุกสัปดาห์

การที่ตัวเองทำงานมาอย่ างเหน็ ดเหนื่ อย ก็อาจจะต้องผ่อนคล า ยกันบ้าง แต่การผ่อนคล า ยนั้นไม่จำเป็นต้องฉล อ งด้วยการกินดื่ มอย่ างสุดเหวี่ ยงขนาดนั้น ศุกร์เม า เ ส า ร์ นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา นี่เป็นวิธีคิดที่ ไม่ถูกต้อง

5. เครื่องประดับ เสื้ อผ้า

ที่ทำงานของใครหลายๆ คน อาจจะเต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้า เครื่องประดับ ที่รายล้อมอยู่รอบตึกเจอสิ่งล่อต าล่อใจก็พ่ ายแ พ้จึงต้องสู ญเสี ยเงินกับสิ่งเหล่านี้ ไปไม่น้อยเลยทางออกสำหรับนักช้อป ควรจำกั ดวงเงินในแต่ละเดือนว่าจะซื้อเสื้ อผ้าได้แค่ไหนเพื่อยับยั้งชั่ งใจไม่ให้ซื้ อหากต้องผ่ านร้าน ข า ย เสื้อผ้า เครื่องประดับ

ที่มา : t a m n a n n a

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…