Home ข้อคิดสอนใจ 5 สิ่งนี้ ถ้ามีตอนอายุ 30 ปี ชีวิตจะสบายตอนบั้นปลาย

5 สิ่งนี้ ถ้ามีตอนอายุ 30 ปี ชีวิตจะสบายตอนบั้นปลาย

7 second read
0
0
43

อายุไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับ! ถ้าไม่อย ากลำบากตอนแก่ ลองอ่ า น ทำความเข้าใจ แล้วต้องทำ 5 สิ่งนี้ให้ได้ก่อนแก่นะครับ

1. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระ

หรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ

การมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเงิน

โดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ กับธนาคารเพื่อการสร้างเ นื้ อสร้างตัว

เมื่อคุณมีอายุ 30 และมีความมั่นคงทางการงานและการเงินแล้ว

คุณจะมีรากฐานชีวิตที่แน่นเพียงพอ และพร้อมก้าวเดินสู่วัยเลข 4 อย่างมั่นคง

2. ต้องเตรียมเงินเก็บไว้ย ามฉุ ก เ ฉิ น นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือการนับเวลาถอยหลังสู่ความชรา

ดังนั้นเมื่อ “อายุเพิ่ม” ก็เหลือเวลาหาเงิน “ลดลง”

การสร้างเป้าหมายในการเก็บเงินและมีวินัยในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30

จะทำให้คุณประหลาดใจกับเงินก้อนที่เก็บได้

นอกจากการเก็บเงินแล้วคุณควรหาวิธีทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเพื่อต่อยอดต่อไป

ซึ่งเมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น เ จ็ บ ป่ ว ย เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ หรือครอบครัวตกย าก

คุณก็พร้อมรับมือและช่วยเหลือคนใกล้ตัวได้ทันท่วงที

3. ต้องเริ่มรู้จักการบริหารหนี้ “ความไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ” ซึ่งหากพูดถึงคำว่าหนี้แล้ว

หนี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ “หนี้ดี” กับ “หนี้ไม่ดี” การบริหารหนี้

ถือเป็นทักษะที่คุณควรสนใจศึกษาและมีวินัยตั้งแต่เนิ่นๆ

และเป็นหนี้ “เมื่อพร้อมมีภาระในระยะย าวเท่านั้น” ซึ่งหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น เช่น

บ้ าน ที่ดิน หรือ ซื้ อธุรกิจเพื่อต่อยอด ซึ่งภาระหนี้ควรสอดคล้องกับรายได้ของคุณ นั่นคือ

ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

4. ต้องซื้ อบ้ านก่อนซื้ อรถ ยิ่งซื้ อบ้ านเร็วตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปีมีแต่ได้เปรียบ

ทั้งในเรื่องระยะเวลาการ ผ่ อ น ที่ได้มากกว่า ยอดการ ผ่ อ น ที่น้อยกว่า

และมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกปี การกู้ซื้ อที่อยู่อาศัยในช่วงอายุก่อน 30 ปีนั้น

แม้คุณอาจจะต้องจ่ายค่า ผ่ อ น บ้ านทุกๆ เดือน

แต่ความเป็นเจ้าของที่คุณมีจะมาถึงเร็วกว่าคนอายุ 40 ปี จากเงินต้นที่หักหนี้ไป

รวมถึงมูลค่าบ้ านและที่ดินที่สูงขึ้นในแต่ละปี แต่การซื้ อรถนั้น มีแต่จะ “ลดมูลค่า”

ตามความเสื่อมและมีค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกไปกับค่าน้ำมันและค่าบำรุงรั ก ษ าตลอดการใช้งาน

5. ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ที่คนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวกันช้า

แต่การบริหารการเงินและชีวิตมากกว่า 2 คนขึ้นไปโดยเฉพาะเมื่อมีบุตรด้วยแล้ว

“ไม่ใช่เรื่องง่าย” และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องการเงินจึงควรวางแผนตั้งแต่คุณอยู่ตัวคนเดียว

วิธีคิดคือคุณควรใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี ด้วยการคิดคูณสองในทุกๆ มิติ เช่น การเก็บเงิน

การซื้ อที่อยู่อาศัย การซื้ อรถ และการก่อหนี้ เพราะเมื่อถึงวัย 30 และคุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดี

คุณก็พร้อมที่จะดูแลคู่ชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง

“อายุไม่ใช่แค่ตัวเลข” ต้องรีบวางแผนชีวิตของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรทำและไม่ควรหลีกเลี่ยง

และอีกอย่างหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น เช่น บ้ าน ที่ดิน หรือ ซื้ อธุรกิจเพื่อต่อยอด

ซึ่งภาระหนี้ควรสอดคล้องกับรายได้ของคุณ นั่นคือ ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

ที่มา : t h a i j o b s g o v

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…