Home ข้อคิดสอนใจ 4 วิธีจบปัญหาเรื่องเงินทอง สามีภรรยาอยากให้ดูไว้

4 วิธีจบปัญหาเรื่องเงินทอง สามีภรรยาอยากให้ดูไว้

7 second read
0
0
166

1.ต้องคุยกันเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินในส่วนต่างๆ

ถ้าเรามองในอดีต ผู้ชายจะเป็นผู้นำครอบครัวในการหาเงินเข้าบ้ าน ส่วนผู้หญิงจะเป็นคนที่ดูแลบ้ านและลูกๆ

แต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนต้องช่วยกันดูแลบ้ านและเงินทอง

แต่ก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละครอบครัวนะ บางคนใช้วิธีแยกเงินออกมาเป็น 3 ส่วน เงินเธอ เงินเขา เงินเรา

เงินในส่วนที่เป็นของส่วนตัวจะบริหารส่วนของใครของมัน ส่วนเงินกองกลางก็จะดูแลร่วมกัน

หรือบางคนก็แบ่งแบบเดียวกันนั่นล่ะแต่อาจจะให้ฝ่ายที่เก่งเรื่องเงินกว่าเป็นคนดูแลกองกลางก็ได้

ที่สำคัญก็คือต้องโปร่งใสนะว่าเงินเอาไปทำอะไรบ้ าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาบุตร การผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถยนต์

2.หากคิดจะล ง ทุ นต้องปรึกษากันก่อน

มีเรื่องที่เล่าสนุกกันประจำในส่วนของพ่อบ้ านใจกล้าว่าเมียจะเป็นคนคุมเงินและจะให้เงินสามีใช้

ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงสำหรับหลายๆ คู่นะ บรรดาพ่อบ้ านก็เลยต้องหาที่ซ่อนเงิน สมัยก่อนจะมี Case Classic ที่จะซ่อนเงินแฟนตาม

หนังสือ ตามหลังรูปภาพ แต่หลายคนก็ลืมและเมียจับได้ สมัยนี้มัน Advance

ไปกว่านั้นแล้ว คือ การเอาเงินไปล ง ทุ น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนรวม

แต่การล ง ทุ นนั้นก็มีความเ สี่ ย งนะครับ เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยขึ้นมาก็คือ

เราอาจจะรับความเ สี่ ย งได้ไม่เท่าแฟนก็ได้ การล ง ทุ นในส่วนตัวของเราก็ลงตามความเ สี่ ย งของเรา

ในส่วนของแฟนก็ควรจะต้องล ง ทุ นตามความเ สี่ ย งของแฟน ส่วนเงินกองกลางนั้นควรจะเป็นเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันร่วมกัน

แต่ก็อาจจะมีเงินบางส่วนที่ล ง ทุ นร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของครบครัวแต่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการล ง ทุ น

ไม่ว่าจะเป็นการล ง ทุ นเพื่อทุนการศึกษาบุตร การจัดพอร์ตตามความเ สี่ ย งในวัตถุประสงค์การล ง ทุ นต่างๆก็ต้องประเมินให้ดีครับ

แต่อย่างไรก็ตามเราจะล ง ทุ นอย่างเดียวไม่ได้นะ อย่าลืมป้องกันความเ สี่ ย ง

จากประกันด้วย หากเราเป็นอะไรไปก็ยังมีเงินคุ้มครองครอบครัวจนกว่าเขาจะปรับตัวได้

3.มีปัญหาเรื่องเงินต้องคุยกัน

หลายๆ คู่นั้น เวลาพูดถึงเรื่องเงินทองมักจะกลัวและไม่พูดให้อีกฝ่ายฟังว่ากำลังมีปัญหาอะไร

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือมีปัญหาในการหารายได้ เราไม่ควรจะปิดบังกันนะครับ

ควรจะบอกอีกฝ่ายจะได้ช่วยกันแก้ปัญหากัน ไม่ว่าจะช่วยกันหารายได้มากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

ถ้าไม่คุยกันจะทำให้ครอบครัวตึงเ ค รี ย ด และเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว จนกลายเป็นการเลิกลากันไปก็ได้

4.ต้องพูดคุยความรับผิดชอบในเงินส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินระหว่างเรา

ต้องอย่าลืมว่าเงินที่อยู่ในครอบครัวนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของสามีภรรย าเท่านั้น อาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกและเงินกอง

กลางของตระกูลด้วย ต้องวางแผนกันดีๆ รวมถึงให้ความรับผิดชอบกันดีๆ นะครับ ในเรื่องของมรดก ก็ต้องอย่าลืมศึกษาในข้อ

ก ฎ ห ม า ยว่าจะให้ใครอย่างไรอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด รวมถึงการทำพินัยกรรมเอาไว้ จะได้ไม่ทะเลาะกันในภายหลัง

ในบางครอบครัวนั้นมีการได้รับเงินจากกงสีที่เป็นธุรกิจที่พี่น้องช่วยกันทำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ตรงนี้หากมีการแต่งงานแล้วเอาคนสามีหรือ

ภรรย าที่แต่งงานเข้าไปช่วยบริหาร อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินๆทองๆได้ ควรมีการกำหนดธรรมนูญของธุรกิจและข้อตกลงต่างๆให้ดี

ระหว่างพี่น้องต่อคนนอก แต่บริษัทส่วนใหญ่ในสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนวิธีการจัดการ

ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น การถือหุ้น การทำงานในระดับตำแหน่งงานตามฐานเงินเดือน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้

ที่มา : a o m m o n e y

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…