Home ข้อคิดสอนใจ 20 สาเหตุที่ทำให้คนเก็บเงินยาก หลายคนมักมองข้าม

20 สาเหตุที่ทำให้คนเก็บเงินยาก หลายคนมักมองข้าม

6 second read
0
0
187

แม้ว่าเราจะรู้ว่า การออมเงิน นั้นมีความสำคัญอย่างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่ดีซึ่งมีหลายสาเหตุ ที่ทำให้ การออมเงิน ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไป ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทำให้ย ากในการออม เพราะจะมีเหตุให้ใช้เงินตามความอย ากหรือกิ เล ส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อการเข้าสังคม

2. ขาดระเบียบวินัยในชีวิต

ขาดระเบียบวินัย ในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ย ากจะแก้ไขและส่งผลให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3. กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงรายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาทแต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

4. การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

5. ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงิน เก็บเงินลงทุน เงินไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

6. ขาดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผนและทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปลาย

7. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่ ว ยุ ให้ใช้เงินมากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆเสื้อผ้า เครื่องดื่ม อาห าร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

8. ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้แต่หากรู้รายจ่าย ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

9. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่า มีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นก็ย าก ในการตรวจสอบ

10. ความประม าทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคต ทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

11. ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า การหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

12. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะขาดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน เงินเดือนออกได้ไม่กี่วันก็ใช้เงินเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งขาดสติใช้เงินไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่างนี้ทุกเดือน

13. มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่องย ากการแก้ไขปัญหานี้ต้องพย าย ามสอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงินอย่าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่างเดียว

เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

14. เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย ามเกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินเช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

15. การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่างสิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรักอย่างขาดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

16. สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อน ตามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงซื้อแล้วต้องใช้ให้คุ้มอย่าซื้อบ่อยเพราะจะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

17. ขาดการวางแผนเรื่องการซื้อข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่าง มีราคาสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอย่าง แม้จะมีราคาสูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่างรถยนต์ย างรุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆหรือการซื้อสินค้าจำนวนมาก จะมีราคาที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเงิน เรื่องการซื้อสินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

18. ขาดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงินอย่างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างการซื้อสลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ดอกเบี้ย เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

19. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคนมีครอบครัว การเจ็ บป่ วย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่ารักษ า หลักล้านบาทตามมาไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนตามไปด้วย

20. ขาดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่องย ากมากจริงๆ ต่างจากคนมีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบดังนั้น อาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นหนี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอย่างการซื้อบ้านซื้อที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

การออมเงินไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองตามความอย ากได้อย ากซื้อและไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงินเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปลาย จึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย ากเพราะตามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะสำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน เมื่อมีเงินเข้ามา

จงคิดหรือศึกษาในเรื่อง การบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินอย่างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก รายได้หลัก จากการทำงานและมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ ที่มีความมั่นคงแทนเงินเดือน บางคนเน้นซื้อสลากหรือเล่นหุ้นซื้อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จนมีผลตอบแทน เป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้

มีรายรับหลายทาง ทั้งจากงานประจำ และจากดอกเบี้ย ของเงินฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…