Home ข้อคิดสอนใจ 20 ข้อที่ช่วยให้คุณสู้ เจออะไรก็จะผ่านไปได้ทุกอย่าง

20 ข้อที่ช่วยให้คุณสู้ เจออะไรก็จะผ่านไปได้ทุกอย่าง

7 second read
0
0
75

1. เวลาเจอศั ต รูคอยกลั่นแกล้ง… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบททดสอบ

ดั่งคำกล่าวที่ว่า.. ” มารไม่มี บารมีไม่เกิด “

2. เวลาเจอปัญหาที่ซับซ้อนและแก้ย าก… ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือบทเรียนที่จะช่วยสร้างปัญญา และ ฝึกความอดทน

3. เวลาเจอความลำบากตรากตำอย่างหนัก… ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอเจ้านายจู้จี้จุกจิก… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการพัฒนา

ตนเองอย่างก้าวกระโดด เพื่อฝึกให้ตนเป็นเจ้านายที่ดีในอนาคตได้

5. เวลาเจอคำตำหนิ… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ให้เห็นถึ

งจุดด้อยของตัวเอง แล้วจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

6. เวลาเจอคำนินทา… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่าเรายัง

คงเป็นคนที่มีความหมาย และ ยังอยู่ในสายตาของเขา

7. เวลาเจองานหนัก… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

8. เวลาเจอความป่ ว ย… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พให้ดี

9. เวลาเจอความพลัดพราก… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจัง ทุกคนย่อมรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอ

12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พย านว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. เวลาตกงาน… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือชีวิต ไม่มีอะไรที่ แน่นอน มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

14. เวลาเจอคนกะล่อน… ให้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคนเ ล ว… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือตัวอย่างของบุคคลในชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16. เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ… ให้บอกตัวเอง นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด

17. เวลาเจอความผิดหวัง… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

18. เวลาเจอวิ ก ฤ ต… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของจิตใจ หาทางออกให้เจอ

19. เวลาเจอความจน… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. เวลาสูญเสียคนที่รักไป… ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย

ที่ทุกคนจะต้องเจอ คือความยุติธรรมที่โลกมอบให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…