Home ข้อคิดสอนใจ 16 วิธีรักตัวเอง หลังจากนี้สิ่งดีๆ จะเริ่มเข้ามาในชีวิต

16 วิธีรักตัวเอง หลังจากนี้สิ่งดีๆ จะเริ่มเข้ามาในชีวิต

0 second read
0
0
81

1 : รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วยคนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วย พวกเขาจะรู้จักให้อ ภั ยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่น

ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปนอกจากนี้คุณควรขอบคุณคนที่หย าบคายและมีนิสัยไม่น่ารั ก ด้วย เพราะพวกเขาคือตัวอย่ างชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

2: จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บ ป ว ด

ความโกรธ และความเหนื่อยล้าในการผลั ก ดันตัวเองไปข้างหน้าเพราะคุณสาม า ร ถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

3 : จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวันเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆเราไม่สาม า ร ถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่ งปั นให้กับคนอื่น

4 : ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ดพลาดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นการประสบความสำเร็จในระยะย าวบางครั้งคุณก็ต้องล้มเหลวบ้างดังนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลัวที่จะตัดสินใจผิ ด พลาดมาฉุ ด รั้งความคิดของคุณไว้

5 : จงฟังเ สี ย งของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆเรื่องเราไม่ต้องการเรื่องเ ล่ าที่สนุกและเสริมสร้างจินตนาการแต่เราต้องการเรื่องจริง จงฟังเ สี ยงของตัวเอง มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

6 : เชื่อในศักยภาพของตัวเองทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้!คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

7 : สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่ า น ดู หรือฟังเรื่องของคนอื่นอย่ าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเองโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ดังนั้นอย่ าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

8 : ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิดของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสาม า ร ถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่คุณรักได้คือการอยู่กับปัจจุบันและทุกโอกาสที่มี ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ระหว่างวันเกิดกับวันต า ย แต่มันคือตอนนี้และตอนต่อไป

9 : ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆอย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุ ด รั้งคุณไว้ โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่

10 : อ ภั ยให้กับความ ผิ ด พลาดของตัวเองในอดีตบางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำ ผิ ด พลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแย่แต่หมายความว่าคุณคือมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เลิกสนใจอดีตเพราะมันผ่ า นมาแล้วจงให้อ ภั ยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

11 : คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลงจงเตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญาตเพื่อทำสิ่งที่แ ต กต่างจากคนอื่นด้วย เพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามาก คุณสาม า ร ถ เ ปลี่ยนแปลง

ทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

12 : ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

13 : เริ่มบอกรักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษขนาดไหน คุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงการผิ ด หวังในตัวผู้อื่น

มักจะสะท้อนความ ผิ ด หวังของตัวเองออกมาด้วย ซึ่งก็ไม่แ ต กต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

14 : จงอยู่กับความเป็นจริงบางสิ่งแม้ว่าจะย ากแ ต่ ก็คุ้มค่านั่นคือการละทิ้งความสมบูรณ์แบบและหันมาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริงสิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับในกระบวนการของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

15 : ปล่อยวางและผ่อนคลายความเ ค รี ยดลงบ้างถ้าคุณมองทุกอย่ างเป็นเรื่องจริงจังไปซะหมด คุณอาจต้องเผชิญกับความกลัวในทุกย่ างก้าวของชีวิต จงผ่อนคลายความตึงเ ค รี ย ดและหัวเราะออกมาบ้าง

โดยเฉพาะเมื่อหลายอย่ างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่า

16 : เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุ ด รั้งคุณอย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง! เมื่อคุณทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้ เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลั ก ดัน กำลังใจและเคารพคุณ การมีเพื่อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

ที่มา : kha-yam

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…