Home ข้อคิดสอนใจ 14 นิสัยของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ

14 นิสัยของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ

15 second read
0
0
54

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน

การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น

แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ“การบริหารคน” ด้วย

เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลยถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง

จากผลการสำร วจและวิจั ยของ G a l l u p พบว่า ใน 100 คน

มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้นที่ลูกน้องรักและยินดีร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามและให้ความเคารพอย่างแท้จริง ไม่ใช่การทำไปเพราะตำแหน่งและบทบาท

ในหน้าที่การงานเท่านั้น และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้องและลูกน้องรักเหลือเกิน

เจ้านายแบบนี้ ลูกน้องรักเลย…

1. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อย่างเหมาะสม

และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเป็นท าสอยู่รึเปล่า

รวมทั้งใช้อำนาจตามอำเภอใจ สั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทาง

ที่ชัดเจนเช่นกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ

การไม่พูดและบอกออกไปตรงๆ โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่า จะรู้ว่าต้องทำอะไรเป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์

ไม่เกิดประโยชน์และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหน

หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่างไร อย ากให้ทำอย่างไรก็บอกลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรักนอก จากจะมีความยุติธรรม

มีคุณธรรมและภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับลูกน้องได้

คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา อย่างยอดเยี่ยม

ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพในตัวเจ้านาย

เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4. มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า

หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง

คุณต้องมีความยุติธรรมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้

นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดขาด เพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลี ย ด ที่สุด

5. ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

แตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอกันเฉพาะในการประชุมเท่านั้น

ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้มีความเข้าอกเข้าใจลูกน้องมากเป็นพิเศษ

เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ

ศักยภาพและความสามารถที่ลูกน้องแต่ละคนมี

ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ

นอกจากนี้การแจกจ่ายงานยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร

เจ้านายมั่นใจในผลงาน ลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงาน

อย่างสุดความสามารถกับเจ้านายที่เห็นความสำคัญและทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท

เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน

ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน

ผลงานและความสัมพันธ์ ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

8. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่

แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือ

ศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง

สามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

9. เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาส ารพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว

ความเยอะของเจ้านายยังสามารถสร้างความลำบาก ในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายหรือ

เปลี่ยนเรื่องย ากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริง ๆ

10. ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจ

ให้อภัยและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

ลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านายในดวงใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากทำผิดพลาด

และเมื่อผิดพลาดแล้วได้รับกำลังใจ ที่ดีให้เริ่มต้นใหม่

แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รักและทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้ าแล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติ ของเจ้านายที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้นกับเจ้านายทุกคน

เพราะคนเป็นลูกน้องต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน

ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่นมีความสุข ต่อให้งานย ากแค่ไหน

พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

ที่มา : B u s i n e s s n e w s d a i l y

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…