Home ข้อคิดสอนใจ 12 ข้อคิดบวก คนอายุ 45 ปี ขอให้เลือกใช้ชีวิตแบบนี้

12 ข้อคิดบวก คนอายุ 45 ปี ขอให้เลือกใช้ชีวิตแบบนี้

10 second read
0
0
696

สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ อย่ างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้

นอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า “เกษียณ”อุทิศตัวทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว

ในวันนี้ของ ดร.สุเมธ ยังคงแอ็กทีฟ กระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหว จนหลายๆ

คนอดถามไม่ได้ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตและนี่คือ 12 เคล็ดลับดีๆ ของการ “แก่อย่ างมีคุณภาพ ชราอย่ างมีสุข” จาก ดร.สุเมธ

1.อย่ าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย”

พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆแต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิต

ไปพักผ่อนทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน

ดร.สุเมธ บอกว่า โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆ

จึงมักถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวช ครั้งล่าสุด บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

2.ใช้ชีวิต อย่ างมี “สติ” ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเอง

แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำตาลทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก”

ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3.น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิ

ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิธราชธรรม เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆ

แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้ รักษาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ” ใครๆ ก็ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย

เท่าเทียมกันหมดทุกคนเมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

6.อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง

ทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเวลาต า ย

ก็ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมด

สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง

แต่ถ้าประกอบความชั่วไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น คาถาที่ว่านี้ ร.9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ

ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8.อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ใน

เรื่องไร้สาระเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

9.อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรักษา

ให้มั่น หากอย่ างปฏิบัติตามร.9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่ าง คือ

ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี

การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

10.รักษากายและจิต ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่เหลือเป็นส่วน

เกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์

คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสียเวลาเป็นทุกข์ แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

10.อย่ าหยุดทำงาน เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วย

เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ตไม่ติด ร.9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิตและกายก็อย่ าหยุดด้วย

ทำให้ ดร.สุเมธ ยังคงทำงานทุกวัน ส่งผลให้แข็งแรงจนถึงวันนี้

11.ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้ อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา เรียบๆ

ง่ายๆเพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

12.ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ผลสุดท้าย

สิ่งที่เราจะได้รับคือความสุขแง่คิดดีๆ จาก ดร.สุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าและความสุขในชีวิต

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

ที่มา : posttoday

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…