Home ข้อคิดสอนใจ 10 เทคนิควางตัว ให้คุณดูน่านับถือ น่าเคารพ

10 เทคนิควางตัว ให้คุณดูน่านับถือ น่าเคารพ

4 second read
0
0
81

1 การแต่งกายและทรงผม

เครื่องแต่งกายและทรงผมเป็นส่วนแรกที่เห็นได้เด่นชัด การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ

ช่วยเสริมให้บุคลิกภาพดีขึ้น การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมตามแต่ละโอกาสนี้ยังหมายรวมถึงการเลือกเครื่องประดับ

กระเป๋า รองเท้า และการตกแต่งทรงผมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

2 การเคลื่อนไหว ร่ า ง ก า ย

การยืน การเดิน การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ควรกระทำอย่างเหมาะสม รวมถึงแสดงออกให้ถูกกับกลุ่มบุคคล

เช่น ไม่ควรเดินไปเดินมาในห้องประชุมใหญ่ และไม่ควรนั่งเงียบเมื่อมีการสอบถามความคิดเห็น

นอกจากช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย

3 โทนเสียงในการพูด

น้ำเสียงในการพูดสามารถบ่งบอกอารมณ์ของผู้พูดได้ ในการทำงานร่วมกัน

การรู้จักใช้น้ำเสียงจะช่วยให้การทำงานราบรื่น เมื่อมีอารมณ์ขุ่นมัวให้พยายามระงับอารมณ์ตัวเองก่อนพูด

เพราะคำพูดตอนกำลังโมโหอาจมีความเกรี้ยวกราด และเสียงดัง ไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง

4 การใช้สายตา

บ่อยครั้งการจ้องมองบุคคลใดบุคคลหนึ่งนาน ๆ สร้างความอึดอัดต่อผู้ถูกมอง

และสร้างบุคลิกภาพที่ไม่ดีต่อผู้มอง การรู้จักชำเลืองมอง หรือรู้จักใช้สายตาให้เหมาะส

ม รวมถึงการระวังไม่ใช้สายตาจ้องเขม็งไปยังบุคคลโดยเด็ดขาด

5 การจัดระเบียบ ร่ า ง ก า ย

ระเบียบของ ร่ า ง ก า ย คือ การะมัดระวังไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรออกสู่สาธารณะชน

เช่น การแคะจมูก การนั่งกระดิกขา การเอามือเคาะโต๊ะเมื่อใช้ความคิด

พฤติกรรมเหล่านี้ควรมีการฝึกฝนและควบคุม ไม่ให้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในองค์กร

คำว่า “บุคลิกภาพภายใน” หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้

แต่มองเห็นผ่านการกระทำ เช่น ทัศนคติ วิสัยทัศน์ เจตคติต่าง ๆ

องค์กรมักจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพเอื้อประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

6 มนุษยสัมพันธ์ดี

บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย

การทำงานในองค์กรเกือบทุกองค์กรมักจะมีการประสานงาน

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นคุณสมบัติที่องค์กรหลายแห่งมองหา

7 ช่างสังเกต

ความช่างสังเกตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียนรู้ ผู้ที่ช่างสังเกตมักจะเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และเป็นอีกหนึ่งบุคลิกภาพที่ดีของคนทำงาน

8 มีความละเอียดรอบคอบ

งานที่ประณีตมักจะมีข้อผิดพลาดน้อย ผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ

จะระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานเกิดความผิดพลาด สร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ

9 รักที่จะเรียนรู้และพัฒนา

องค์กรจำเป็นต้องเดินหน้าในทุกวัน คนทำงานในองค์กรก็เช่นกัน

การเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบุคลิกภาพภายในที่ควรมี และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

10 มีความนอบน้อม

ความนอบน้อมถ่อมตนเป็นการสร้างความรู้สึกแรกพบที่ดีต่อผู้พบเห็น

ช่วยให้การทำงานราบรื่น และทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดู สอนงานด้วยความรู้สึกที่ดี

บุคลิกภาพส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและองค์กร

ซึ่งบุคลิกภาพสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทำได้ทั้งการฝึกด้วยตนเอง

และการเข้า ค อ ร์ ส ฝึกบุคลิกภาพจากองค์กรชั้นนำ แต่หลายคนกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การมีบัตรกดเงินสดสำหรับกดเงินสดสำรอง ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก หรือมี บั ต ร เ ค ร ดิ ต

สำหรับผ่อนจ่ายสินค้าและบริการ ช่วยให้สมัคร ค อ ร์ ส พัฒนาบุคลิกภาพ

ได้อย่างสบายใจไม่ต้องคอยพะวงกับค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

ที่มา : .k t c . c o .  t h

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…