Home ข้อคิดสอนใจ เหตุผล 6 ข้อ ทำไมคุณต้องออกห่างคนคิดลบ

เหตุผล 6 ข้อ ทำไมคุณต้องออกห่างคนคิดลบ

8 second read
0
0
139

การมีความสัมพันธ์กับคนที่มองโลกในแง่ร้ า ยในเวลาย าวนานอาจส่งผลเสียต่อชีวิตของ

คุณจนสามารถทำร้ า ยคุณได้ แม้ทางวิทย าศาสตร์ก็พิสูจน์ความจริงนี้ว่าเป็นจริง คนที่มองโลกในแง่ร้ า ย

คือ แวมไพร์ที่ดูดพ ลั งงานความสุข ความสงบสุข และศักยภาพที่น่าอัศจรรย์ที่คุณมีในชีวิต

พวกเราหลายคนมีเพื่อนที่เป็นพิษร้ า ย ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่สมรสที่

เอาสิ่งที่ดีทั้งหมดที่คุณสมควรได้รับไปจากคุณ

เราเข้าใจว่าความสัมพันธ์เหล่านี้บางอย่างอาจมีความหมายต่อโลกของคุณ แต่เราจำ

เป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หากพวกเขาทำให้คุณเ จ็ บป ว ด และเรามีเหตุผลไว้ให้คุณดังนี้

1. พวกเขาทำให้คุณรู้สึกแ ย่ แม้ขณะที่คุณกำลังรู้สึกดี

เมื่อคุณใช้เวลากับคนที่เป็นบวกคุณอาจรู้สึกถึงระดับพ ลั งงานที่ดีขึ้น พวกเขาจะพูดคุยเรื่องดีๆ

และจบลงด้วยการสนทนาดีๆ คนที่มองโลกในแง่ร้ า ยค่อนข้างทำตรงกันข้าม พวกเขาทำ

ให้คุณรู้สึกหมดพ ลั งในเวลาที่คุยกับเขา เพราะเรื่องความทุกข์ ความเศร้า

ความรู้สึกในเชิงลบต่างๆนาๆ ในชีวิตของพวกเขา พวกเขามีความสามารถพิเศษในการดูดพ ลั งงานไปจากคุณ

2. มันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อทัศนคติของคุณ

เมื่อคุณตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างคนพวกนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกแ ย่ พวกเขาจะทำ

ให้ผู้คนรอบตัวพวกเขาท้อ และจะไม่สนับสนุนผู้อื่นเพื่อทำสิ่งที่ดีในชีวิต หากคุณพบว่า

ตัวเองถูกลากไปที่ด้านมืด ให้คุณมุ่งมั่นและมุ่งเน้นไปที่ด้านที่สว่าง คุณสามารถสำเร็จทุกอย่างได้ตามที่คุณตั้งใจจะทำ

3. ความคิดเห็นเชิงลบของพวกเขาส่งผลกระทบต่อวิธีคิดของคุณ

เมื่อคนที่มองโลกในแง่ร้ า ยป็นแวมไพร์ดูดพ ลั งงาน ยิ่งคุณใช้เวลากับพวกเขามาก และใส่ใจ

กับสิ่งที่พวกเขาพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อความคิดของคุณเช่นกัน ในไม่ช้าคุณจะพบว่าคุณจะกลาย

เป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย พวกเขาเก่งมากในเรื่องนี้ ก่อนที่คุณจะรู้

ตัวระบบความเชื่อของคุณเปลี่ยนไปอย่างไม่ควรจะเป็น

4. พวกเขาทำให้คุณรู้สึกผิดซ้ำๆ

พวกเขาจะย้ำคุณถึงทุกสิ่งที่คุณทำผิดในชีวิตที่ผ่านมา แม้ว่าคุณจะต้องการเก็บเรื่องเหล่า

นั้นไว้เพียงคนเดียว บางครั้งการนึกถึงอดีตก็ทำให้เราเ จ็ บป ว ด บอกพวกเขาเถอะว่าถ้า

พวกเขายังทำแบบนี้ต่อไป มันก็เป็นความคิดที่ดีที่จะทิ้งพวกเขาไว้ในอดีตเช่นกัน

5. สิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ยของคุณด้วย

นอกเหนือจากการเป็นอั น ต ร า ยต่อสุ ข ภ า พ จิตของคุณ พวกเขายังส่งผลกระทบต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

ของคุณเช่นกัน จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ กล่าวว่าการที่คุณอยู่ใกล้เคียงกับคนเหล่านี้ในระยะย าว

เป็นสาเหตุของการต่อต้านสังคม ,โ ร คซึมเศร้าและอื่น ๆ และอาจก่อให้เกิดความเ สี่ ย งต่อโ ร คหัวใจ

6. ทำให้คุณไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่มองโลกในแง่ลบสามารถดูดความ

ศรัทธาของคุณไป การมองโลกในแง่ลบเป็นโ ร คติดต่อ ดังนั้นเมื่อคุณใช้เวลากับคนเหล่านี้

พวกเขาสามารถทำให้คุณตั้งคำถามกับความสามารถของคุณ และทำให้คุณสงสัยในตัวเอง

ศักยภาพของคุณมีความไม่มั่นคงเมื่อคุณอยู่กับคนเหล่านี้

หากคุณมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ๆ ข้างต้นอาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาให้นำคนเหล่านี้ออกจากชีวิตของคุณ

เพื่อนๆคิดที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นในชีวิตของพวกเราหรือไม่

เราอย ากที่จะรู้ความคิดของเพื่อนๆของเราทุกคน

ที่มา : p l e a r n p l e a r n s

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…