Home ข้อคิดสอนใจ เศรษฐกิจแบบนี้ จะหาทางออกจากหนี้ได้อย่างไร

เศรษฐกิจแบบนี้ จะหาทางออกจากหนี้ได้อย่างไร

8 second read
0
0
50

1.หยุดฟุ่มเฟือย

เรื่องหลักๆ ที่ทำให้หลายคนมีหนี้สินเกินตัว คือ ไม่รู้ว่าเงินที่จ่าย หมดไปกับอะไรดังนั้น

เมื่อเงินเริ่มฝืดเคืองและรู้สึกว่าหากมีพฤติกรร มใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ต้องตัด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไปหยุดซื้ อของฟุ่มเฟือย หยุดเที่ยว

จากนั้นให้เริ่มบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้ าง แล้วก็นำเงิน

ที่เหลือไปจ่ายหนี้

2.ที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนด

ตรงกันข้าม มีหลายคนอาจมีพฤติกรร มใช้จ่ายเกินตัว

จนกระทั่งไปยืมเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือรูดบัต ร เ คร ดิ ต ช้อปปิ้งจนเพลิน ทำให้หนี้สินเพิ่มอย่างรวดเร็ว

จนกลายเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้หดหาย

แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดสภาพคล่องติดขัด ทำให้ไม่มีเงิน

ไปจ่ายหนี้ คำ เ ตื อ น “อย่าหนีหนี้” เพราะเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืน และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้หนี้ลดลง

3.ลดมาตรฐานการใช้ชีวิตลงมา

ในช่วงที่ใช้ชีวิตปกติ รายได้เข้ามาตามปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหา

มีเงินจ่ายหนี้ราบรื่นแต่ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้ลดลง แต่หนี้ยังต้องจ่าย ทางรอดคือ

ควรใช้ชีวิตในมาตรฐานให้ต่ำใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อรักษ า สภาพคล่อง

4.เจรจาเจ้าหนี้

ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ เช่น ช่วงระ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด- 1 9 สถาบันการเงิน

รวมถึ งภ า ค รั ฐ จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้น ในฐานะลูกหนี้ก็ต้อง

ศึกษาข้อมูลและติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

เพื่อขอปรับเงื่อนไ ข การชำระหนี้ไม่มีใครอย ากเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต แต่เมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้ว

ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มมีรายได้ติดขัด

และส่งผลต่อการจ่ายหนี้ ก็ต้องปรับพฤติกรร มการใช้จ่ายและบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

5.เคลียร์หนี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงและกำ จั ด หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จดข้อมูล หนี้สินทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้สินประเภทอะไร

ยอดคงค้าง ด อ ก เบี้ยระยะเวลาการจ่ายหนี้ เงื่อนไขกรณีผิดนัด หลักประกั น เป็นต้น จากนั้นให้รีบเคลียร์

หนี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงที่สุดก่อน เพื่อลดภาระด อ ก เบี้ยในแต่ละเดือน

และหาทางกำจั ด หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บัต ร เครดิ ต ที่เกิดจากการ ผ่ อน สินค้าฟุ่มเฟือย

ที่สำคัญอย่าก่อหนี้เพิ่มอีก จากนั้นก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้ส่วนอื่นต่อไป

ที่มา : w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…