Home ข้อคิดสอนใจ เคยได้ยินไหม เมตตาเขา..ใจเราสุขเอง (ข้อคิดดีมาก)

เคยได้ยินไหม เมตตาเขา..ใจเราสุขเอง (ข้อคิดดีมาก)

0 second read
0
0
58

เมตตาเขา เราสุขเอง

หลายคนสงสัยว่า หากคนคนหนึ่งทำ เ ล ว กับเราไว้มากๆ แล้วเราจะไปเมตตา

หรือให้อภัยเขาลงได้อย่ า งไร ที่สงสัยเช่นนี้ เพราะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือ

“การให้อภัย”

ไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนที่เราเกลี ย ด แต่เป็นการกระทำเพื่อ

สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองการคิดร้ า ย คิดลบ และคิดสก ป ร ก ต่อผู้อื่นจะส่ง

ผลให้ ส ม อ ง ของเราเองเต็มไปด้วยเรื่องร้ า ย และลบซึ่งทำให้เราไม่มีความสุข

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเวลาที่เรานึกเกลี ย ด ใคร คนที่ได้รับผลเสียทันทีคือ

ตัวเราเพราะ ส า ร พิ ษ ต่างๆ และสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่า“คอร์ติโซล”

จะหลั่งไหลออกมามากมายใน ส ม อ ง ของเราเองไม่ใช่ใน ส ม อ ง ของคนที่

เราเกลี ย ด เวลาที่เรานึกให้อภัยใคร คนที่โชคดีทันทีคือตัวเราเพราะส ารเคมีแห่ง

ความสุขที่เรียกว่า “เอนดอร์ฟิน” และ “เซโรโทนิน” จะหลั่งไหลออกมามากมายใน

ส ม อ ง ของเราเอง ไม่ใช่ใน ส ม อ ง ของคนที่เราให้อภัย

เกลี ย ด เขา เรากลับป่วยง่ายและ ต า ย เร็ว

เมตตาเขา เรากลับสุขภาพดีและมีอายุยืน

เกลียดเขา เราทุกข์

เมตตาเขา เราสุขเอง

นี่แหละคือความหมายอันลึกซึ้งของ “ธรรม” ที่เรียกว่า

“มโนก ร ร ม” ซึ่งแปลว่า “ก ร ร มที่กระทำด้วยจิตใจ”

แน่นอนว่า เมื่อผู้อื่นรับรู้ได้ถึงความประสงค์ร้ า ย หรือเจตนาอันมืดมนของเราพวกเขา

ก็ย่อมตอบ ส น อง กลับมาด้วยบทเรียนราคาแพง เพื่อที่จะได้สั่งสอนเราให้สาสม

วิบากก ร ร มที่ส่งผลในภายหลังนี้เป็นเพียงของแถมแต่ก ร ร มที่แท้จริงส่งผลตั้งแต่

วินาทีที่เราคิดพูดและทำ ชั่ วโดยมันได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง ส ม อ ง เราให้เป็น

ส ม อ ง ที่ ชั่ ว ร้ ายมีมลทินและเป็นอันตร า ย ต่อตนเองไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคนอื่น

คิดไม่ดีกับเรา ส ม อ งของเขาเองจะถูกทำร้ า ย ในทันที (เขาทำตัวเขาเอง)

หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก สอนว่า “คนอื่นเขาด่าเรา เขาก็ลืมไปแล้วแต่เราไปเก็บมาคิด

ต่อเอง เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราไปเก็บมากิน แล้วจะว่าใครโ ง่ …”

ขอบคุณที่มา หนังสือ ก ร ร ม ต า ม ส ม อ ง

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…