Home ข้อคิดสอนใจ อย่าไปแค้นใครนาน เพราะวันหนึ่งผลกรรมจะตามเขาเอง

อย่าไปแค้นใครนาน เพราะวันหนึ่งผลกรรมจะตามเขาเอง

0 second read
0
0
17

สวัสดีครับทุกคนบทความนี้ผมอย ากช่วยคนที่เผชิญปัญหาชีวิตรู้สึกเหมือนเดินลุยไฟ

อยู่เชื่อว่าทักคนต้องเคยเจอปัญหาการโดนอิจฉากล่าวร้ า ย ฯลฯ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร

คุณจะไม่ชอบการที่ต้องลดตัวไปโต้ เ ถี ย ง อธิบายความจริงให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”

เพราะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ พย าย ามเถียง ข้างๆ คูๆ

จะไม่ฟังเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้นเพราะจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง”แต่เป็นการ

“ต้องการเห็นคุณแย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาอีกหน่อย(คนที่ “เห็นคุณค่า

ตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำ ร้ า ย คนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น) การไปโต้เ ถี ย ง

กับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบแต่การไปโ ต้ เถียงจะทำ ล า ย “ความสงบใจ” ของคุณเองซึ่งก็เป็น

สิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้” เพราะเสียประชากรดีๆ ให้กับฝ่ายอธรรมไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง

“ไม่เป็นเหยื่อ” คนเหล่านี้วันนี้ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1. อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉา คิด ร้ า ย เ ก ลี ย ด ชั ง คนอื่นก็เหมือน “ตกนรกทั้งเป็น”

อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เครี ย ด กังวลนั่นแหละคือ นรก (เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ”

นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด)การอิจฉาเกลีย ดชัง คนอื่นจึงเป็น “การทำโทษ” คนๆ นั้นอยู่แล้ว

ก ร ร มเห็นทันตา อย่ าไปคิดแก้แค้นเขา ให้ “กฎแห่งกรร ม” จัดการ ดีที่สุดเพราะถ้าคุณ

ตอบโต้ในทางร้ า ย มันจะเป็น “กรร ม” ของคุณด้วย

2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “นรกในใจ” กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน

“สวรรค์ในอก” ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียวเพราะ

ถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้แปลว่า เขาชนะ

(ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้ ) หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ ดูแล “จิต” และ “ใจ”

ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100%ไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง

(เพราะการมีความทุกข์เพิ่ม = นรกในใจ)ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ

คุณทั้งสิ้นเหมือนมี “เกราะกำ บั ง ” น้ำลายย าพิ ษของคนอื่นคนที่อิจฉา เก ลี ย ด ชังคุณ

จะ “ยิ่งปี๊ด”เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุขมีคำกล่าวว่า “การแก้ แ ค้ น

ที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”ผมเห็นด้วยเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น

มีความสุขขึ้น คน ขี้ อิจฉา จะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้นเหมือน

ตกนรกทั้งเป็นน่าสงสารมากแต่เรื่องที่เค้าจะ “สะใจ” คือ การเห็นคุณมีความ ทุ ก ข์ ร้อนใจ

(ตก น ร ก ในใจ) เหมือนพวกเขาเรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ”พวกเราใน เ พ จ นี้

ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะมาอยู่ “บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะเป็นกำลังใจให้ คุณทำได้

3. ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “ย าพิ ษ” ในใจ

คุณไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรองอย่ างดี ในการ

ที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ างคือ

1. มีเกราะป้องกันจิตไม่ให้ตัวเราคิดลบ และ ทุ ก ข์ ไปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100%เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเอง

อย่ าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำๆ แบบนั้น

พวกเราในเพจนี้ เป็น “ประชากรคนคิดบวก” ไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับเราเป็นกำลังใจให้

สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ปล. แถมให้อีกข้อสำคัญเวลาคุณรักษาความสุขในใจ (สวรรค์ในอก)คุณจะเหมือนมี “พระคุ้มครอง”

จักรวาล จะเข้าข้างคุณเพราะตามกฎแรงดึงดูดพลังบวกที่คุณส่งออกไปจักรวาลจะตอบ ส น อ ง

มนุษย์จิตเล็กๆ ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พลังจักรวาล) เข้าข้างคุณ

เต็มที่คุณเหมือน เดินไปไหน มีเกราะกำบังมีคนคอยช่วย(จักรวาลคอยส่งคนและสถานการณ์

ที่จะช่วยคุณ มาให้)นี่คือ ความลับที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลาย ได้สอนเรามาและถ้าคุณ

“อวยพร”คนที่มุ่ง ร้ า ยคุณได้ ก็จงทำเพราะเขาเป็นคนที่น่าสงสาร เพราะกำลัง

“ ต ก น ร ก ทั้งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

ขอบคุณที่มา junjaonews

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…