Home ข้อคิดสอนใจ วิธีบริหารเงิน 4 ส่วน บริหารเป็นชีวิตก็ร่ำรวยได้

วิธีบริหารเงิน 4 ส่วน บริหารเป็นชีวิตก็ร่ำรวยได้

5 second read
0
0
3,749

การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ทางการเงิน เป็นวิธีการ บริหารเงิน

ที่เริ่มด้วยการออมเงินที่เป็นรากฐาน นำมาซึ่งเงินต้นและดอกเบี้ยที่มีพลังมากพอ

ที่จะเป็นเงินไว้ใช้สำหรับ ล ง ทุ น ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ล ง ทุ น ใน

พันธบัตร ตรา ส า ร หนี้ กองทุนรวม หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความมั่งคง ร่ำรวยตามมา

แต่ต้องศึกษาการ ล ง ทุ น ในแบบต่างๆ ให้พร้อมโดยต้องหาความรู้ข่าว ส า ร ต่างๆ

แนวโน้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา

สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อการ ล ง ทุ น ของเรา

รวมถึงการที่จะต้องทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายให้รัดกุม

เพราะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ออมแบ่งไว้ใช้ในการ ล ง ทุ น ต่อไป

เงินต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง รายได้น้อย

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่รายได้สูงหรือลูกจ้างกินเงินเดือนแต่ละเดือน

ก็ตามตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าตอนเรามีอายุมาก

ในวัยชราภาพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงินทำงานแทนคือ

การ ล ง ทุ น โดยไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทนมากพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้

และจะมีเงินสำรองไว้ โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาของบุตร

เงินเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น

นอกจากคุณจะมีเงินเก็บออมมีเงินใช้ตลอดเดือนแล้ว อนาคตคุณยังอาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

2. เงินออมจากรายได้

ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้มากที่สุดในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว

สุ ข ภ า พ ก็ยังดีพยายาม ทำงานหาเงินไปให้มากที่สุด เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก

ยังเก็บเงินไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเงินเมื่อตอนอายุยังน้อย

ตอนที่เรียนจนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ยังฟิดทั้ง ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย

เมื่อหามาได้แล้วก็นำเงินมาออมไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ

ดอกเบี้ยจะสูงดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น มีพลังมากทำให้เงินเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ

แบบทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องดอกเบี้ยกับอัตราเงินเฟ้อให้ดีพอ

เพราะถ้าอัตราเงินมีมากว่าดอกเบี้ย ถ้านานหลายปีเข้าเงินเราจะใช้ได้น้อยกับการใช้จ่าย

แต่อัตราดอกเบี้ยมีมากกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ไม่เป็นไร ฝากธนาคารไว้ปลอดภัยดีที่สุด

3.รายจ่ายประจำเดือน

มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน

เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร จะมีความแน่นอน ต า ย ตัว

สามารถควบคุมได้ว่ามีรายจ่ายอยู่เท่าใดในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก

ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน

เว้นแต่เจ้าของกิจการเองรายได้อาจไม่คงที่เป็นไปตามการค้าขายที่บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้

ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เวลา เ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราคาดไม่ถึง

เพราะคนเราอาจ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ หรือถ้า ร้ า ย หนักกว่านี้ก็เป็นอุติเหตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง

เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย

ค่าทานเลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยวพักผ่อน ก็ให้มีได้พอประมาณตามสังคม

4.เงินที่จะนำไป ล ง ทุ น

มีให้เลือก ล ง ทุ น มีหลายแบบที่เราจะเลือกต้องความถนัดของเรา

และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วน

ที่สามารถนำมา ล ง ทุ น ให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยเงินที่มา ล ง ทุ น จำนวนนี้ลง

เสียหายก็ยังมีเงินเหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้

ซึ่งเงินที่จะนำมา ล ง ทุ น นั้นเราต้องเลือก ล ง ทุ น ในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง

ไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตร

กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีกก็อาจจะ ล ง ทุ น

ในหุ้นที่ได้เงินปันผลตอบแทนมากกว่าหรือจะนำไปทุนในที่ดิน

ซึ่งมีความ เ สี่ ย ง น้อยมาก แต่ให้ผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งก็ปลอดภัยดี

เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือกการ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด

และคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง ต่อการขาดทุนมากนัก

โดยเฉพาะการ ล ง ทุ น ที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว

ซึ่งหากทำได้ดังนี้ คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการ ล ง ทุ น

และการประสบความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียว

ทั้ง 4 ข้อเป็นการบริหารเงินที่จะทำให้เรา มีเงินร่ำรวยมากขึ้น

การที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เงินที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เป็นหัวใจหลักที่จะขาดไม่ได้เลย การมีวินัยจะนำพาท่านให้ไปถึงเป้าหมาย

ที่ได้ตั้งเอาไว้ในการวางแผนบริหารการใช้เงินของท่านได้ดีไม่มีสะดุด

และจะประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัยให้เป็นไปตามแผน

เพราะฉะนั้น ใครที่อยากรวยแต่ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ลองตั้งสติแล้วหันมาบริหารจัดการรายได้

ของคุณเสียใหม่ ด้วยวิธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใสและเป็นดั่งฝันที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการเพิ่มกำไร ด้วยการ ล ง ทุ น นั้นมักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ

และอาจทำให้คนรวยกลายเป็นคนล้มละลายได้ภายในพริบตา

ดังนั้นหากคุณต้องการก้าวสู่ความรวยด้วยการ ล ง ทุ น

ก็ควรเลือกการ ล ง ทุ น ที่คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียมรับมือกับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…