Home ข้อคิดสอนใจ วางแผนอย่างไร เลี้ยงลูกไม่ให้เป็นหนี้

วางแผนอย่างไร เลี้ยงลูกไม่ให้เป็นหนี้

7 second read
0
0
52

โบราณว่า “มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี” เพราะกว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ให้โตขึ้นมาได้

เต็มไปด้วยภาระและค่าใช้จ่ายหนักอึ้ง ตั้งแต่ค่าคลอดย าวไปถึงค่าเล่าเรียนปริญญาโท

จนบางครอบครัวถึงกับต้องยอมเป็นหนี้ยิ่งถ้ามีลูกมากกว่า 1 คนก็ยิ่งไม่ง่าย ทักษะการบริหารเงินจึงเป็นสิ่งที่

คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องมี มาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้ าง ที่ทำให้พ่อแม่บริหารเงินให้ได้ดียิ่งขึ้น

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น รายจ่ายก็ยิ่งยิบย่อย ฉะนั้น

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงสำคัญ เงินเข้ามาเท่าไร จ่ายออกไปกับอะไรบ้ าง

อย่าลืมบันทึกไว้ให้ดี มีรูรั่วตรงไหนจะได้อุดทัน คอยระวังอย่าให้รายจ่ายเกินรายรับไปเด็ดขาด

ออมเงินแยกเป็นส่วน ๆ

ออมเพื่อเป็นค่าคลอด ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ

ค่ารักษ าพย าบาล ฯลฯ ส ารพัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงลูก

ควรประเมินจำนวนเอาไว้คร่าว ๆ ล่วงหน้า และเก็บเงินแยกเป็นส่วน ๆ

ไว้ตามวัตถุประสงค์ ถึงเวลาต้องจ่ายจริงจะได้ไม่ขัดสน

เงินสำรองฉุกเฉิ น ต้องมี

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ ยังต้องออมเงินไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิ นอื่น ๆ

โดยควรมีเงินสำรองฉุกเฉิ นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือน

และไม่แตะต้องเงินจำนวนนี้ถ้าไม่จำเป็น แบบนี้แม้ว่าครอบครัวจะขาดรายได้กะทันหัน

ก็ยังมีเงินพอกินอยู่ไปได้อีกประมาณครึ่งปีนั่นเอง

ล ง ทุ นให้เหมาะสม

มองหาช่องทางล ง ทุ นอื่น นอกเหนือจากเงินฝาก เช่น ล ง ทุ นในหุ้น กองทุน

สลากออมสิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม

ไม่ควรทุ่มเงินล ง ทุ นในหลักทรัพย์ที่ความเสี่ ย ง สูง ในจำนวนมากเกินไป

เพราะมีครอบครัวต้องดูแล อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ ย ง ได้เท่ากับคนโสด

เน้นความมั่นคงในระยะย าวจะดีกว่า

อย่าวางใจรายได้ทางเดียว

แม้ว่าจะมีรายได้มาก แต่ถ้าเป็นรายได้

ที่มาจากทางเดียวก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ

ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรหาช่องทางรายได้เสริมอื่นเผื่อไว้บ้ าง

เช่น ขายของออนไลน์ ขายงานฝีมือ เป็นต้น

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด

ถึงจะหาเงินได้มาก แต่ถ้าเอาเงินไปจ่ายกับสิ่งไม่จำเป็น

ก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นอย่าลืมตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปด้วย

และคอยมองหาช่องทางประหยัดเงินสม่ำเสมอ

เช่น น้องรับช่วงต่อของใช้จากพี่ ไม่ยึดติดกับสินค้าแ บ ร น ด์ดัง

ทำอาห ารกินเองที่บ้ านแทนการออกไปกินข้างนอก เป็นต้น

ทำประกั น

หัวหน้าครอบครัวควรวางแผนทำประกันอย่างเหมาะสม

เช่น ประกั น ชีวิต ประกั นสุขภ าพ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา

คนข้างหลังจะได้ก้าวต่อไปได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ปลูกฝังวินัยการใช้เงินให้ลูก

ต่อให้พ่อแม่ประหยัดแค่ไหน แต่ถ้าลูกยังใช้เงิน เป็นกระดาษ

ก็อาจพาครอบครัวสู่ความลำบากได้สักวัน ฉะนั้น อย่าลืมสอนให้ลูกใช้เงินอย่างชาญฉลาดด้วย

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูสม่ำเสมอ เพื่อสุขภ าพทางการเงินที่ดีของครอบครัวในวันนี้

และเพื่ออนาคตของลูกเองในวันหน้า

ที่มา : P a r e n t s  O n e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…