Home ข้อคิดสอนใจ ลักษณะ 7 ข้อของคนพัฒนาตัวเอง สังเกตได้ไม่ยาก

ลักษณะ 7 ข้อของคนพัฒนาตัวเอง สังเกตได้ไม่ยาก

0 second read
0
0
76

กลัวการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าช่วงวัยไหน เด็ก ผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงวัย “อยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้ว”

มักเป็นคำที่ใช้เพื่อปลอบใจตัวเอง การมองก้าวข้ามในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แม้จะมีความเ สี่ ย ง ว่าอาจจะ “ดีกว่า” หรือ “ไม่ดีเลย”

หลายคนไม่กล้าเ สี่ ย ง เพราะกลัวล้มเหลว แต่หลายคนกล้าที่จะเ สี่ ย ง ผลที่ตามมาชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

พัฒนาตนเองจนประสบผลสำเร็จได้ดังเป้าหมาย ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ

การพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องย าก แต่มักเกิดคำถามว่าจะพัฒนายังไง เริ่มจากตรงไหน

จะทำได้จริงหรือ? เป็นคำถามที่รอให้คนที่กล้าเข้าไปสัมผัส หากทำแล้ว ตัวเองอาจจะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นได้มากกว่าที่คิด

1. เริ่มต้นจากความคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจอแต่เรื่องดี ๆ

ลองสอดสายตามองไปรอบตัวแล้วคิดในเชิงบวกอยู่เสมอ ทุกอย่ างไม่มีอะไรดีอะไรแ ย่

มัวแต่คิดว่าตนเองต้องล้มเหลว สุดท้ายก็จะได้รับผลอย่ างนั้น คิดว่าไม่เก่ง ก็จะไม่มีวันเก่ง

ลองเปลี่ยนความคิดแล้วตัดสินใจอย่ างมั่นคงว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่ างจริงจัง

มุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จ แน่นอนว่าคิดบวก คิดดี ได้ดีอย่ างแน่นอน

2. ตั้งเป้าหมาย และต้องทำ ล า ย ให้ได้

วางกรอบแนวทางว่าสิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านใดได้บ้าง

จะได้รู้ทิศทางว่าจะต้องเดินไปทางไหน ทำอย่ างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แล้วมุ่งไปทำ ล า ย เพื่อความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้า

3. แรงจูงใจเมื่อสิ่งที่ทำไปประสบผล

เมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ควรให้รางวัลแก่ตนเอง อาจเป็นสิ่งของที่อย ากได้ หรือเป็นของขวัญจากคนรัก

ญาติพี่น้อง ที่อย ากเห็นเราประสบผลสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจ ผลักดันและมุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

4. ติดตามผลประเมินผลเป็นระยะ

กรอบที่ได้ตั้งใจว่าจะทำสำเร็จต้องวางระยะเวลาไว้ หากดำเนินการไม่สำเร็จตามแผน ควรนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ

ว่าทำไมไม่เป็นไปตามนั้น หรืออาจจะหาแผนสำรองเอาไว้เพื่อให้การพัฒนาตนเองบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจไว้

5. หาใครสักคนมาเป็นต้นแบบ

แรงจูงใจที่สำคัญคือบุคคลต้นแบบ คน ๆ นั้นประสบผลสำเร็จได้อย่ างไร มีเป้าหมายอย่ างไร ลองศึกษาและเรียนรู้ว่าสิ่งที่บุคคล

ต้นแบบได้ลงมือทำนั้นเหมาะสมกับตนเอง หรือต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงอย่ างไร เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามมา

6. ชีวิตใหม่ นิสัยใหม่

สร้างเสริมนิสัยโดยฝึกทำจนชินและต่อเนื่อง เป็นชีวิตวิถีใหม่ หลีกออกไปจากโลกใบเดิมที่เคยเจอ

ควรทำอย่ างน้อย 21 วัน และทำต่อไปจนกลายเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของชีวิต

7. ทำโทษ เมื่อไม่ได้ทำหรือทำแต่ไม่สำเร็จ

การจะพัฒนาตนเอง การกำหนดระยะเวลาเป็นเรื่องที่ควรทำ หากไม่สามารถทำได้ตามกำหนดมีบทลงโทษตัวเองไว้

เป็นการย้ำเตือนและฝึกตนเองให้มีวินัย แต่อย่ าลืมให้โอกาสตนเองได้แก้ไขทุกครั้งที่ทำผิดพลาด

อย่ าให้ส ม อ ง มาควบคุมจิตใจ ควรฝึกจิตใจให้ควบคุมส ม อ ง บ้าง อย ากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแต่ส ม อ ง เนือยนิ่งไม่อย ากจะทำ ร่ า ง ก า ย

จึงไม่ตอบสนอง การฝึกจิตใจให้มีความตั้งมั่น ควบคุมไม่ให้ส ม อ ง ทำ

ตามที่ชอบจนเกินไป ก่อเป็นนิสัย และผลสำเร็จก็จะเป็นดังที่ตั้งใจไว้อย่ างแน่นอน

ที่มา : numberssd

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…