Home ข้อคิดสอนใจ ลักษณะแปลกๆ 11 อย่าง ของคนฉลาด

ลักษณะแปลกๆ 11 อย่าง ของคนฉลาด

6 second read
0
0
44

1.คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด จากการศึกษาพบว่าคนที่มีอารมณ์ขันจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งมักจะมีไอคิวที่สูงนั่นเอง

2.คนฉลาดส่วนใหญ่มักจะถ่อมตัว คนที่ฉลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้อยู่แกใจว่าเรามีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ฉลาดมักจะสงสัยในความสามารถของตนเอง

3. การเล่นดนตรีทำให้เราฉลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโนหรือการเล่นดนตรีประเภทอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเครื่องดนตรีจะมีพัฒนาการของระบบ ป ร ะ ส า ท ได้ดีและมีการทำงานของ ส ม อ ง ที่ซับซ้อนรวดเร็วกว่าในเด็กวัยเดียวกัน

4. ความอยากรู้อยากเห็นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาด การมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฉลาด

ทางด้านของอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบจากคำถามต่างๆอยู่เสมอ

5. คนฉลาดส่วนมากชอบพูดคนเดียว เชอล็อกโฮมมักชอบพูดคนเดียว คิดและพูดออกมาเร็วเหมือนกับการแก้ปัญหาในคดีต่างๆของเขา จากการศึกษา

พบว่าการพูดกับตัวเองนั้นเป็นสัญญาณของความฉลาดในการแก้ปัญหาออกมาเป็นเสียงพูดย้ำกับตัวเองซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิ มีความจำดีซึ่งช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น

6.ความอยากรู้อยากเห็นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาด การมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฉลาด

ทางด้านของอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบจากคำถามต่างๆอยู่เสมอ

7. คนที่มีไอคิวสูงมักจะไม่ชอบจัดของเข้าที่และเป็นคนรก แม่มักจะบอกให้เราทำความสะอาดห้องแต่หากเราเป็นคนที่ไม่จัดของทุกอย่างและไม่มีระเบียบนั่นอาจหมายถึงการมีไอคิวที่สูง

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมินิโซต้าพบว่าคนที่ ไม่มีระเบียบมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยการ วิ จั ย ให้มีผู้เข้าไปอยู่ในสถานที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความไม่มีระเบียบเหมือนกัน ซึ่ง

คนที่ไม่มีระเบียบจะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดทางด้านของการเขียนนวนิยายที่ดีกว่า ในขณะที่คนที่มีระเบียบมักจะชอบความปลอดภัย ส่วนคนที่ไม่มีระเบียบดังเช่นไอสไตน์มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

8.คนชอบเลี้ยงแมวเป็นคนที่ฉลาด สุนัขมักจะเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์และเป็นเพื่อนที่ดีแต่งาน วิ จั ย กล่าวว่าคนที่รักแมวมักจะมีความฉลาดมากกว่า โดยได้มีการทำ วิ จั ย เกี่ยวกับความฉลาดของคนที่รักแมวและรักสุนัขพบว่า

คนที่รักสุนัขจะมีทักษะสร้างสังคมที่สูงกว่าส่วนคนที่รักแมวจะมีคะแนนทางด้านความฉลาดมากกว่าแต่การนำแมวมาเลี้ยงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้น

ให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันในจุดนี้ นอกจากนี้งาน วิ จั ย ยังกล่าวว่าคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขมักจะเป็นคนชอบเข้าสังคมและต้องการมีเพื่อน ส่วนคนที่เลี้ยงแมวมักจะเป็นคนที่เงียบขรึมและสนใจในการ อ่ า น

9. การเลี้ยงลูกด้วยนมกับเด็กทารกจะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด เพราะนมแม่มีคุณค่าทาง อ า ห า ร สูง ดังนั้นเดือนแรกของการเลี้ยงดูเด็กโดยให้เด็กกินนมแม่จะทำให้ ส ม อ ง ของเด็กมีพัฒนาการที่ดี

ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงทำให้เด็กฉลาดมากกว่าจากการศึกษา วิ จั ย ของมหาวิทยาลัยค้นพบว่าในนมแม่มี ดีเอชเอซึ่งช่วยพัฒนาทางด้านของความจำและทำให้เด็กมีไอคิวสูง

10.คนฉลาดมักชอบนอนดึก คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนอนดึกแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อตะวันโด่งหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ฉลาดส่วนมากมักจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบนอนดึก

วิ จั ย ทางวิทยาศาสตร์มีเบื้องหลังที่น่าสนใจพบว่า อ วั ย ว ะ ที่ทำงานส่วนมากนั้นจะมีจังหวะและนาฬิกาส่วนตัวซึ่งวงจรนาฬิกาส่วนตัวนี้จะปลุกให้เราตื่นในเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคน โดยค้นพบว่าคนที่ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีนาฬิกาส่วนตัวในการนอนดึก

11.ลำดับของการเกิดก็มีส่วนทำให้ฉลาดด้วย คุณเป็นพี่คนโตในครอบครัวของคุณหรือเปล่า หากคุณเป็นพี่คนโต คุณอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของครอบครัวก็ได้ ลูกคนโตมักจะเป็นคนที่ฉลาดเพราะได้รับการ ก ร ะ ตุ้ น และผ่านขั้นตอนทางพัฒนาการอย่างสมบูรณ์

ที่มา : m g r o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…