Home ข้อคิดสอนใจ ลักษณะแปลกๆ 10 ข้อ ที่คนหลายคนนึกไม่ถึง ไม่เคยรู้มาก่อน

ลักษณะแปลกๆ 10 ข้อ ที่คนหลายคนนึกไม่ถึง ไม่เคยรู้มาก่อน

6 second read
0
0
62

ผู้เขียน มีโอกาส อ่ า นบทความจาก w e b MD ที่บอกถึงลักษณะของคนที่ฉลาดที่เราอาจคาดไม่ถึงยกตัวอย่ างเช่นคนที่ชอบนอนดึก คนที่เป็นพี่คนโต คนที่ชอบเลี้ยงแมวและอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ลำดับของการเกิด ก็มีส่วนทำให้ฉลาดด้วย คุณเป็นพี่คนโตในครอบครัวของคุณหรือเปล่า หากคุณเป็นพี่คนโตคุณอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของครอบครัวก็ได้ลูกคนโตมักจะเป็นคนที่ฉลาดเพราะได้รับการกระตุ้ น และผ่านขั้นตอนทางพัฒนาการอย่ า งสมบูรณ์

2.คนฉลาด มักชอบนอนดึก คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนอนดึกแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อตะวันโด่งหรือไม่จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ฉลาดส่วนมากมักจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบนอนดึก วิ จั ยทางวิทย า ศาสตร์มีเบื้องหลังที่น่าสนใจพบว่าอวั ย วะที่ทำงานส่วนมากนั้นจะมีจังหวะและนาฬิกาส่วนตัวซึ่งวงจรนาฬิกาส่วนตัวนี้จะปลุกให้เราตื่นในเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคน

โดยค้นพบว่าคนที่ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีนาฬิกาส่วนตัวในการนอนดึก

3. การเลี้ยงลูกด้วยนม กับเด็กท า ร ก จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดเพราะนมแม่มีคุณค่าทางอ าห า ร สูงดังนั้นเดือนแรกของการเลี้ยงดูเด็กโดยให้เด็กกินนมแม่จะทำให้ส ม อ งของเด็กมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึง

ทำให้เด็กฉลาดมากกว่าจากการศึกษาวิ จั ยของมหาวิทย า ลัยค้นพบว่าในนมแม่มี ดีเอชเอซึ่งช่วยพัฒนาทางด้านของความจำและทำให้เด็กมีไอคิวสูง

4.คนชอบเลี้ยงแมว เป็นคนที่ฉลาด สุนัขมักจะเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์ และเป็นเพื่อนที่ดีแต่งานวิ จั ยกล่าวว่าคนที่รักแมวมักจะมีความฉลาดมากกว่า โดยได้มีการทำวิ จั ยเกี่ยวกับความฉลาดของคนที่รักแมวและรักสุนัขพบว่าคนที่รัก

สุนัขจะมีทักษะสร้างสังคมที่สูงกว่าส่วนคนที่รักแมวจะมีคะแนนทางด้านความฉลาดมากกว่าแต่การนำแมวมาเลี้ยงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันในจุดนี้ นอกจากนี้งานวิ จั ยยังกล่าวว่าคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขมักจะเป็นคนชอบเข้าสังคมและต้องการมีเพื่อน ส่วนคนที่เลี้ยงแมวมักจะเป็นคนที่เงียบขรึมและสนใจในการอ่ า น

5. คนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ชอบจัดของเข้าที่และเป็นคนรก แม่มักจะบอกให้เราทำความสะอาดห้องแต่หากเราเป็นคนที่ไม่จัดของทุกอย่ า งและไม่มีระเบียบนั่นอาจหมายถึงการมีไอคิวที่สูง จากการศึกษาของมหาวิทย า ลัยมินิโซต้าพบว่าคนที่ ไม่มีระเบียบมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยการวิ จั ยให้มีผู้เข้าไปอยู่ในสถานที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความไม่มีระเบียบ

เหมือนกัน ซึ่ง คนที่ไม่มีระเบียบจะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดทางด้านของการเขียนนวนิย า ยที่ดีกว่าในขณะที่คนที่มีระเบียบมักจะชอบความปลอดภัย ส่วนคนที่ไม่มีระเบียบดังเช่นไอสไตน์มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

6.ความอย ากรู้อย า กเห็น แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดการมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอย า กรู้อย า กเห็นอย า กแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางด้านของอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบจากคำถามต่างๆ อยู่เสมอ

7. คนฉลาดส่วนมาก ชอบพูดคนเดียว เชอล็อกโฮมมักชอบพูดคนเดียวคิดและพูดออกมาเร็วเหมือนกับการแก้ปัญหาในค ดีต่างๆของเขาจากการศึกษาพบว่าการพูดกับตัวเอง นั้นเป็นสัญญาณของความฉลาดในการแก้ปัญหาออกมาเป็นเสียงพูดย้ำกับตัวเองซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิ มีความจำดีซึ่งช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น

8. การเล่นดนตรี ทำให้เราฉลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโนหรือ การเล่นดนตรีประเภทอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเครื่องดนตรีจะมีพัฒนาการของระบบประ ส า ท ได้ดีและมีการทำงานของส ม อ งที่ซับซ้อนรวดเร็วกว่าในเด็กวัยเดียวกัน

9.คนฉลาดส่วนใหญ่ มักจะถ่อมตัว คนที่ฉลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้อยู่แกใจว่าเรามีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ฉลาดมักจะสงสัยในความสามารถของตนเอง

10.คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด จากการศึกษาพบว่าคนที่มีอารมณ์ขันจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งมักจะมีไอคิวที่สูงนั่นเองความฉลาดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมเ พ ศ เชื้ อ ช า ติ

ยกตัวอย่ างเช่นโมส า ร์ทนักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นก็มาจากคนที่มีฐานะทางสังคมที่ธรรมดา แต่จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่มีส่วนทำให้เด็กเป็นคนฉลาดได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ที่มา :  MGR On l i n e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…