Home ข้อคิดสอนใจ ผู้หญิงมีคุณค่าในตัวเอง เขาจะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้เด็ดขาด

ผู้หญิงมีคุณค่าในตัวเอง เขาจะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้เด็ดขาด

0 second read
0
0
67

1. อย่ าหยุดคบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

2. อย่ าหยุดกตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

3. อย่ าหยุดหาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

4. อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

5. อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

6. อย่ าหยุดเล่นกีฬา

ออกกำลังกาย เพราะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

7.อย่ าหยุดรักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง

เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

8. อย่ าหยุดฉลาด

จงอย่ าหยุดอ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

9. อย่ าหยุดสวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

10. อย่ าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

11. อย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร

ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ

อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดื อ ด ร้ อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

12. อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ

จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

13. อย่ าหยุดหาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่

นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

ที่มา : ดร. พนม ปีย์เจริญ

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…