Home ข้อคิดสอนใจ นิสัย 13 แบบของหัวหน้า รีบแก้ไขก่อนลูกน้องจะหายหมด

นิสัย 13 แบบของหัวหน้า รีบแก้ไขก่อนลูกน้องจะหายหมด

7 second read
0
2
8,453

การเป็นหัวหน้าที่ดี บางทีก็มีหลักปฏิบัติ เพื่อให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา

รู้สึกดีกับหัวหน้างานด้วย แล้วนิสัยแบบไหนที่คนเป็นหัวหน้าควรเร่งแก้ไขด่วน มี ดังนี้

1.หูเบา

อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นครับ ฟังหูไว้หู ถ้าเกิดปัญหาระหว่างลูกน้องต้องฟังทั้งสองฝ่าย

และใช้หลักการที่ถูกต้องแก้ปัญหา ให้ความยุติธรรม

2. ลำเอียง

ให้ความสำคัญกับลูกน้องทุกคนอย่างเสมอภาพ เพราะทุกคนคือฟั นเฟื่องความสำเร็จร่วมกัน

3.เจ้าอารมณ์

ต้องระวังการใช้อารมณ์ในทุกๆเรื่อง เพราะจะทำให้กำลังใจลูกน้อง

เสีย บรรย ากาศจะเ ค รี ย ด งานดีๆจะไม่เกิดในบรรย ากาศไม่ดี

4.ข่มลูกน้อง

คนทุกคนย่อมต้องการการให้เกียรติ ไม่ว่าจะด้อยกว่าเราก็ตามครับ สุดยอดหัวหน้างานต้องรู้จักให้เกียรติคน ไม่ข่มใคร

5.บ้ าอำนาจ

อำนาจมีไว้ให้หัวหน้างานสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้น แต่ต้องใช้ในทางที่ถูก

ใช้อำนาจได้แต่อย่าบ้ าอำนาจ อย่าหลงกับอำนาจที่เรามี

เพราะอำนาจเหมือนดาบสองคม ส่งเสริมเราได้ก็ทำ ล า ยความศรัทธาของเราจากลูกน้องได้เช่นกัน

6.จองเวร

เป็นหัวหน้าต้องรู้จักให้อภัย อย่าจองเวร เจ้าคิดเจ้าแค้น ต้องปล่อยวางบ้ าง

หากลูกน้องผิดและแก้ไข ขอโทษแล้ว ก็ควรลืมเรื่องที่ผิดที่พลาดของเขาไปบ้ าง

7.เห็นแก่ตัว

หัวหน้าที่ดีต้องมาพร้อมกับคำว่าเสียสละ เป็นผู้ให้ อย่าคิดแต่ได้

เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว เพราะจะไม่มีใครอย ากอยู่ด้วย

8.กลัวเหนื่อย

การทำงานทุกงานต้องมีการลงมือทำอย่างเต็มที่ หากเรากลัวเหนื่อยไม่ลงมือทำเป็นตัวอย่าง

ก็จะไม่มีลูกน้องคนไหนจะพร้อมลงมือทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

9.เฉื่อยชา

หากหัวหน้าเฉื่อย ลูกน้องก็เฉื่อย หากหัวหน้าลุย ลูกน้องก็ลุยครับ

ต้องสร้างบรรย ากาศความคึกคักในการทำงาน กระตือรือล้น มุ่งมั่น จะทำให้องค์กรของเราทำผลงานได้ดี

10.ไม่รั ก ษ าคำพูด

ไม่รั ก ษ าคำพูดก็เท่ากับโ ก ห ก กลับกรอก หลอกลวง ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ฉะนั้นต้องระวังครับ หากคิดจะพูดอะไรออกไปต้องคิดให้ดีถึงสิ่งที่เราสัญญาไว้

คิดให้ดีก่อนว่าเราจะให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ถึงค่อยพูด

11.ขาดมนุษยสัมพันธ์

สายสัมพันธ์ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทีมจะเป็นทีมได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทักษะที่พึงมีของหัวหน้างาน

ต้องเข้าถึงลูกน้องทุกคนได้อย่างดี เพราะการรู้ใจลูกน้องจะทำให้เราวางตัวคนทำงานให้เหมาะกับงานได้ง่าย

12.เก่งแต่สั่ง

หัวหน้างานทุกคนมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องบางเรื่องหากเราสามารถลงมือทำได้

ก็ควรลงมือทำเองบ้ าง เพราะจะเป็นการทำเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดู เพื่อก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงเหวี่ยงในการทำงาน

13.ไม่ฟังใคร

ต้องยินยอมรับฟังคนอื่นบ้ าง เพราะบางครั้งเรื่องดีๆ แนวคิดดีๆ ก็สามารถมาจากทีมงาน

มาจากการลงมือทำงานของลูกน้อง ซึ่งไม่แน่ครับอาจจะมีวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ

ให้เราก็ได้ครับ อย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว ถูกอยู่คนเดียว

ที่มา : t o d a y.l i n e. m e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…