Home ข้อคิดสอนใจ ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ จึงสบายใจ ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆ

ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ จึงสบายใจ ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆ

7 second read
0
0
721

1.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ยาม ฉุ ก เ ฉิ น โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อยามขาดรายได้ ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

2.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่ายยามเกษียณอายุ หรือยามแก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว

การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนการเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร ไปจนถึงดอกเบี้ยจากการเก็บออม

3.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในยาม ฉุ ก เ ฉิ น หรือค่าใช้จ่ายเมื่อยามแก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงลงทุนทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

4.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง

เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในยาม เ จ็ บ ป่ ว ย หรือในยามที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานในยามเดือดร้อนอีกด้วย

5.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ เ จ็ บ ป่ ว ย จากปัญหา สุ ข ภ า พ

หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง

จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออม ไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ

ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการลงทุนภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

การบันทึกการออมมีประโยชน์ในการออมเงิน

สูตรการออมเงิน เริ่มต้นการออมเงินแบบไหนได้บ้าง

สำหรับมือใหม่หัดออมเงินในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีเช่นนี้ แน่นอนว่าหลายคนคงหาเงินได้อย่างยากลำบาก ประกอบกับข้าวของเครื่องใช้ต่างมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรอบด้านเข้ามาแทรก

เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเก็บออมเงิน แต่ถึงอย่างนั้น ยังมีวิธีการออมเงินแบบง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำได้ เพียงแค่เลือกวิธีออมเงินให้เหมาะกับตนเองเท่านั้น โดยสูตรการออมเงินที่น่าสนใจ มี ดั ง นี้

เก็บเงินไว้สัก 10% ของรายได้ที่ได้รับ

โดยสามารถเก็บเข้าธนาคาร อาจเป็นในรูปแบบของบัญชีเงินฝากประจำไปจนถึงบัญชีเงินฝากแบบทั่วไปที่ใช้เก็บออมเงินโดยเฉพาะ ส่วนเงินที่เหลือจากการเก็บออมก็นำไปกระจายรายจ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอ แต่หากใครที่มีรายจ่ายมากไม่สามารถเก็บได้ถึง 10% ก็ควรเริ่มต้นเก็บอย่างน้อย 5%

อย่าพกเงินสดทีละมาก ๆ

แน่นอนว่า หลายคนติดเป็นนิสัยเมื่อถือเงินสดจำนวนมาก ก็จะใช้เงินในมืออย่างเพลิดเพลินจนลืมคิดไปว่าเราใช้เงินไปมากขนาดไหนแล้ว ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยให้เราเก็บออมและใช้เงินได้น้อยลง

นั่นก็คือ การพกเงินให้น้อยลง เพื่อเป็นการจำกัดการใช้เงินของตัวเอง ลองเริ่มกับตัวเองง่าย ๆ ว่าควรใช้เงินวันละเท่าไหร่ และควรใช้ไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ต่อวัน จะถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการออมเงินของคุณได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งฝึกนิสัยการใช้เงินได้ด้วย

จัดตารางการออมเงิน

การจัดตารางการออมเงินถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยการออมเงินที่ได้ผลค่อนข้างมาก คือการจัดตารางการออมเงิน การใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวันแน่นอนว่าคุณอาจมีการคำนวณค่าใช้จ่ายรายวัน หรือรายสัปดาห์ อาจทำตารางการออมเงิน เช่น เก็บเงินวันละ 20-30 บาท หรือเก็บเงินอาทิตย์ละ 100-200 บาท เป็นต้น

เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบระยะยาว

อีกหนึ่งช่องทางยอดนิยมสำหรับการเก็บออมสำหรับใครหลายคน ตัดปัญหาการมีเงินติดไว้กับตัวแล้วต้องใช้จ่าย นั่นก็คือ การฝากประจำระยะยาว อาจจะเริ่มต้นที่ 1-2 ปี

แล้วแต่เราเป็นคนกำหนด ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากประจําระยะยาวจะช่วยให้เราสามารถเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งรับประกันได้ว่าเรามีเงินเก็บอย่างแน่นอน

การออมเงินถือได้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งสำหรับใครหลาย ๆ คนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตยามเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ

เนื่องจากเงินถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน หรือในยุคเศรษฐกิจย่ำ แ ย่ เช่นนี้ ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการเงิน เงิน ฉุ ก เ ฉิ น หรือ การยืมเงิน ฉุ ก เ ฉิ น การเลือกสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่สูง มีวงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายในยาม ฉุ ก เ ฉิ น นอกจากนี้ในปัจจุบันคุณยังสามารถ สมัครบัตรกดเงินสดทางออนไลน์ ได้ง่าย ๆ

และมีรายละเอียดต่าง ๆ ให้คุณศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกสมัครบัตรกดเงินสด สำหรับการยืมเงิน ฉุ ก เ ฉิ น ไว้ใช้ ในยามจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องพบเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ ไ ว รั ส c o v i d – 1 9  เช่นนี้ด้วย

ที่มา  : k t c

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…