Home ข้อคิดสอนใจ ชีวิตคน..ย่อมเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน

ชีวิตคน..ย่อมเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน

0 second read
0
0
27

ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบว่าชีวิต

ของคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมออยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มี

บางสิ่งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ างซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่ ส นั บ ส นุ น กันดังนี้

คนโ ง่ ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

ส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรม โ ง่

ชนะ ศั ต รู พันคนพันครั้งก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอดขุนพล

ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใดชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกันทั้งด้านดีและไม่ดี

ด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิด เ ผ ย ด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวิตของคนๆ หนึ่ง

มีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคนเมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่ างไร

บางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่ง

ชีวิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้สำหรับบางกลุ่มบางคนที่

หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย

บางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกัน

และกันเฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับ

ตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอน ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอ

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญา

ที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่ง

พึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

อย่ าตั้งใจกับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความ ล้ ม เ ห ล ว

อย่ าคาดหวังกับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่ างได้

อย่ าให้เวลากับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว

อย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคน มากเกินไปเพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

อย่ าควบคุมคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

อย่ า บี บ บังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะ บี บ บังคับมาได้

คุณจะถูกหันหลังให้ในทันทีไม่มีใคร เป็นทุกอย่ างให้เราได้อย่ าเอาความต้องการของเราไปใส่

คนอื่นมีคนเดียวที่เราสามารถ ป รั บ ป รุ ง เปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอง

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…