Home ข้อคิดสอนใจ จงอย่าเป็นคนฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่ได้

จงอย่าเป็นคนฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่ได้

7 second read
0
0
40

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นอาจเป็นอ า ห า รที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะรูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุขหากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่นแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ของดีไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคนความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไปหากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆเมื่อพ่อแม่แก่แล้วยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอนเพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอนมีเก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ า นหนังสือได้เป็นการล ง ทุ น ที่ไม่เสี ยดายเงินยิ้มเถอะรอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุขอย่าเรื่องมาก

แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อยถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ างแต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุขอ่ า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้งมากกว่านั้นได้จะดีมากที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปีนอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆอนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวันสำรวจตัวเองหาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้วเราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยตามเพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหากส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิแต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มีใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกันอย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั กที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่ อ นให้ตัวเองบ้ าง

เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุขเราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุขฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวันนี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเราเมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้วอีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ างอย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออกเพื่อป้องกันความผิดหวังของเราพาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโตและกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่ อ นบอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ

ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเสมอความรักและการให้อภัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคนหลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยมิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

ที่มา : r o u n d f i n g e r

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…