Home ข้อคิดสอนใจ คนเป็นเถ้าแก่ เขาบริหารเงินอย่างไร

คนเป็นเถ้าแก่ เขาบริหารเงินอย่างไร

7 second read
0
0
205

การเป็นเจ้าของกิจการของตนเองย่อมเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน แต่การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบริหารเงินให้เป็นนั้นเอง

ทำอย่างไรเงินทองที่หามาได้จึงจะไม่รั่วไหลออกไปโดยเปล่าประโยชน์ ทำอย่างไรการเงินในกิจการจึงจะเดินได้อย่างคล่องตัว ไม่ฝืดเคือง สิ่งเหล่านี้มีเทคนิคและวิธีการที่ต้องอาศัยความใส่ใจพอสมควร การบริหารเงินสำหรับเจ้าของกิจการ มี ดังนี้

ต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนระหว่างเงินส่วนตัวและเงินทุนในกิจการ

เจ้าของกิจการบางคนชอบนำค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการด้วย ทั้งค่า อ า ห า ร ค่าใช้จ่ายในการ ซื้ อ รถ จ่ายประกันรถ เพราะมองว่าเงินทุนในกิจการก็คือเงินของเรา เพราะเป็นเงินที่เราเอาไป ล ง ทุ น

ซึ่งความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิด การนำเงินส่วนตัวมาปะปนกับเงินทุนในการประกอบกิจการ จะทำให้เราไม่ทราบผลกำไรหรือรายได้ของที่แท้จริงของกิจการ

นอกจากจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำบัญชีแล้ว ยังทำให้เกิดความสับสนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ซึ่งการแยกบัญชีเงินส่วนตัว และเงินทุนในกิจการที่ง่ายที่สุดคือการกำหนดเงินเดือนให้ตนเอง แล้วจึงนำเงินเดือนไปใช้ในกิจส่วนตัว โดยเงินเดือนตนเองก็คือค่าใช้จ่ายในกิจการของเรา เมื่อแยกได้เช่นนี้แล้ว เราจะสามารถมองเห็นภาพได้ว่าส่วนไหนคือ รายจ่าย ส่วนไหนคือ รายรับของกิจการ

มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน

เมื่อมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้นในกิจการ ควรมีการบันทึกไว้อย่างละอียด และควรมีการสรุปยอดเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เราทราบถึงภาวะทางการเงินของกิจการ ว่ามีการรั่วไหลของเงินหรือไม่ ในทางใด หรือกิจการของเรามีหนี้ค้างชำระอยู่หรือไม่ ถ้ามีเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ในส่วนนี้ยังรวมไปถึงยอดหนี้ที่เราต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเช่นกัน

ให้ความสำคัญกับกระแสเงินสด

เนื่องจากรายรับรายจ่ายของกิจการนั้นแตกต่างกับรายรับรายจ่ายของมนุษย์เงินเดือน ดังนั้น เจ้าของกิจการหน้าใหม่ควรทำความเข้าใจกับคำว่ากระแสเงินสดเอาไว้บ้าง

เพราะเงินที่เข้าออกในกิจการส่วนตัวนั้น บางครั้งก็ไม่ใช่เงินสดเสมอไป แม้ผลประกอบการจะดีเพียงใด แต่เมื่อเป็นเงินที่อยู่ในรูปของเครดิต เป็นเงินที่เราต้องรอเรียกเก็บจากลูกค้า และเป็นจำนวนมาก ก็อาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องได้

มีการสำรองเงินไว้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น บ้าง

การทำบัญชีการเงินของบริษัท ควรมีการกันเงินไว้เป็นเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น สำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ลูกค้าไม่ยอมชำระหนี้ แต่กิจการจำเป็นต้องจ่ายหนี้ให้กับคู่ค้าอื่น ๆ การมีเงินสำรองก้อนนี้ไว้ จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนี้ได้

ติดตามผลของการ ล ง ทุ น เพิ่มทุกครั้ง

เจ้าของกิจการไฟแรงบางคนมีความกล้าในการทำกิจการของตน โดยเฉพาะเมื่อ ล ง ทุ น แล้วเห็นว่ามีผลประกอบการดี ก็รีบ ล ง ทุ น เพิ่มเพื่อขยายกิจการ โดยไม่ได้ติดตามว่าเงินที่ ล ง ทุ น ไปนั้นคืนทุนมาหรือยัง

เพราะมัวแต่สนุกกับการทดลองสิ่งใหม่ ๆ กับกิจการของตนเองอยู่ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่ผิด เพราะจะก่อให้เกิดหนี้ก้อนโตอย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นเมื่อคิดจะ ล ง ทุ น ในแต่ละครั้ง ควรติดตามผลการ ล ง ทุ น ด้วยว่าได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ และคุ้มกับที่ ล ง ทุ น ไปหรือไม่

ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีการเงินไว้บ้าง

เจ้าของกิจการหลายคนประสบปัญหาไม่สามารถทำรายการบัญชีด้วยตนเองได้ ซึ่งหากกิจการของเรามีขนาดไม่ใหญ่มาก อาจจ้างสำนักงานบัญชีมาช่วยดำเนินการให้อย่างน้อยปีละครั้ง

เพื่อตรวจสอบรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกิจการของเรา รวมถึงเงินภาษี และรายงานให้กรมสรรพกรทราบ ซึ่งหากเราไม่ดำเนินการอย่างรัดกุม

อาจทำให้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งบอกได้เลยว่าค่าปรับในส่วนนี้ไม่คุ้มกับการที่เราลดรายจ่ายโดยการจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดการให้อย่างแน่นอน

ตั้งเป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน

เป้าหมายของกิจการไม่จำเป็นต้องเป็นยอดเงินเสมอไป แต่อาจเป็นเป้าหมายที่กิจการของเราสามารถดำเนินการได้ เช่น ตั้งเป้าหมายเป็นยอดขาย หรือจำนวนลูกค้า เป็นต้น

ซึ่งเมื่อกิจการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วยอดเงินก็จะตามมาเองในภายหลัง ยิ่งตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางของกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีวินัยทางการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างกินเงินเดือน หากขาดวินัยทางการเงิน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารการเงินก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เลย ดังนั้น เจ้าของกิจการจึงควรมีวินัยทางการเงินที่ดี

เมื่อเป็นหนี้ควรรีบชำระให้หมดตามวาระที่เจ้าหนี้กำหนดเพื่อป้องกันดอกเบี้ยที่พอกพูนขึ้น และหากมีลูกน้องควรจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน กิจการที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือให้เจ้าของกิจการได้ ย่อมแสดงว่ากิจการนั้นเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงินแล้ว

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเทคนิคและวิธีในการบริหารการเงินที่เจ้าของกิจการทุกคนควรให้ความใส่ใจ แม้ว่าเงินอาจไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ทำให้เราอยากมีกิจการเป็นของตนเอง

แต่การบริหารทางการเงินที่ดีจะทำให้กิจการของเรามีความมั่นคง และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้จะยั่งยืนและต่อเนื่อง หากเรามีวิธีการบริหารและจัดการที่ดี

ที่มา : p r o s o f t i b i z

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…