Home ข้อคิดสอนใจ ข้อคิดแบบคนจีน สอนลูกให้มีอนาคต สร้างฐานะตั้งแต่อายุยังน้อย

ข้อคิดแบบคนจีน สอนลูกให้มีอนาคต สร้างฐานะตั้งแต่อายุยังน้อย

8 second read
0
0
311

เลี้ยงลูก เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะ นิสัยและการกระทำของเขา และวิธีการเลี้ยงลูกของ แต่ละครอบครัว มันก็ต่างกันออกไป ส่วนมากนั้นมักได้รับอิทธิพล

มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดู แล้วลูกๆ ก็จำลักษณะนิสัยต่างๆ มา และแต่ละประเท ศนั้นก็จะมีความเชื่อมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกัน และวันนี้นั้นการเลี้ยงลูกแบบคนจี น จะมีแบบไหนบ้าง มาดูกัน

1. คนจี น พวกเขาสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิด ให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจี นเป็นประเทศที่มีประช าก รเยอะ การแข่งขันก็สูง เพราะงั้น จึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองคิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเราเอง

2. คนจี นสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คนจี นสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกี ยจคร้าน มันจึงทำให้พวกเขาสร้างธุรกิ จจากเสื่อผืน ห ม อ น ใบที่มีได้ ชาวจี นสอนให้ลูก ได้รับรู้ถึง

ความย ากลำบาก สอนให้มีความความขยัน อดทน เพราะเขามีความคิดว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคต และซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่นแหละ

3. พ่อแม่ชาวจี น มีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูก รู้จักความสามารถรู้ศักยภาพตัวเอง และทั้งติ ด อ าวุ ธ ทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่น

ให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามฝัน มันจึงทำให้เด็ กๆ ชาวจี น พวกเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในอนาคตจากการปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยังเด็ก

4. คนจี น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

เพราะคนจี นนั้น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต และนี่แหละ มันคือการสร้างความภาคภูมิใจพ่อแม่ชาวจี น พวกเขาจะไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้

หากมีวคามตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้น หากลูกสอบต กพ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเด็ กพร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด ฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิม เพราะการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้น

5. พ่อแม่ชาวจี น พวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะชาวจี นนั้น พวกเขาถือว่า ลูกของเขานั้น เป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ฉะนั้น ก็ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูเพื่อตอบแทนพระคุณ ฉะนั้น มันจึงเป็นแนวคิด

ตามแบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกไงล่ะ

ดังนั้น คือไม่ว่าช า ติไหน หากเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็ กๆ ได้รับสิ่งที่ดีๆ มีคุณธรรมเด็ กๆ ก็จะมีเป้าหมายในชีวิตไปด้วย ก็จะประสบความสำเร็จได้เสมอ เพราะงั้นครอบครัวเป็นสถาบันแรก

ที่อบรมสั่งสอน ให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดีเด็ กๆ ก็จะออกมาอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ฉะนั้น เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกเหล่านี้มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ที่มา : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…