Home ข้อคิดสอนใจ ก่อนจะเป็นเถ้าแก่ คุณควรมี 7 ข้อก่อน

ก่อนจะเป็นเถ้าแก่ คุณควรมี 7 ข้อก่อน

5 second read
0
0
53

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก

ขอแค่มีความตั้งใจ การที่ใครสักคนจะก้าวจากลูกน้อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้น

ต้องอาศัยทักษะต่างๆ และมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น เถ้าแก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน

แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว

พวกเถ้าแก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า

เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น สิ่งสำคัญคือ

หากคบกับคนรวยอย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหน

แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

2. ชอบที่จะให้มากกว่ารับ เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่

คนที่มีนิสั ยเป็นลูกน้องจะถามว่า ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่

แต่ถ้าคนที่มีนิสั ยเถ้าแก จะบอกก่อนเลยว่า ชิมก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3. มีความรับผิดชอบ เถ้าแก่ทุกคน

มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงิน

และชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้าแก่กัน

ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

4. ใช้เครื่องมือเป็น การใช้เครื่องทุ่นแรง

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน

ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็น โดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป

เพราะถ้าเป็นเถ้าแก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน

คือจาก กรรมกรมาเป็น กร รมกรอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

5. ทำสิ่งที่แตกต่าง เถ้าแก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ

คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้ว

เพราะมันเหนื่ อยเปล่า เถ้าแก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

6. มองการณ์ไกล คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล

มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวัน

ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแก่จะมองถึงผลตอบแทน

จากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

7. มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ขายของได้ หากคุณไม่มีทักษะในการพูด

เพื่อเจรจา ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ได้

หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้

เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็น

การเสนอขายของสามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือ

การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่

ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้น สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น

เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง

และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง ตร าบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวที่เกิ ดขึ้น

ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้น

อย่างน้อยขอให้เราได้ลองลงมือทำอะไรสักอย่าง

นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้ว

ในทางตรงกันข้าม หากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะรวย

แต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

ที่มา : k r u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…