Home ข้อคิดสอนใจ ‘การบริหารคน’ หัวหน้าควรรู้..ลูกน้องควรดูไว้

‘การบริหารคน’ หัวหน้าควรรู้..ลูกน้องควรดูไว้

7 second read
0
0
3,644

เป็นหัวหน้าคน… ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง ต่อให้ แ ย่ ก็ต้องพยายาม

ช่วยเขาให้ถึงที่สุดก่อน…!! แต่ลูกน้องก็มี แ ย่ ๆอยู่หลายประเภท ต้องแยะแยกให้ออก เช่น…

1. ความรู้น้อย แต่ มีความพยายามมาก

2. ความรู้มาก แต่ มีความพยายามน้อย

3. ความรู้น้อย และ ไม่พยายาม…!!

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้เขา ให้ความรู้เขา

เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุยทั้ง เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว รวมถึง เรื่องอนาคตของเขา

ให้เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แล้ว พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจเขา

แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงาน และ เป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้ว…ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรร

ท้ายที่สุดถ้าเขาไม่ปรับตัวเพื่อนๆในสังคมการทำงานจะเป็นคน ล ง โ ท ษ เขาเอง

ฝากไว้สำหรับลูกน้อง…!! การดูคนในสังคมการทำงาน ถ้าอยากรู้ว่าหัวหน้า

หรือ เจ้านาย คนนั้นเป็นคนอย่างไร ให้ดูจากพฤติกรรมที่เขาทำกับลูกน้อง

หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า

คนบางคน ค ล า น เ ข่ า เข้าหาหัวหน้า แต่… เดินกระทืบเท้าเข้าหาคนเป็นลูกน้อง…!!

“หลักการเลือกใช้คน” ที่ผู้นำ และ เพื่อร่วมงาน ต้องเข้าใจ และ นำไปปรับใช้ในการทำงาน

ปรัชญาหลักการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหา

ในเรื่องของการให้ลูกน้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก

หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆว่าหลักการ “ เ สื อ – ค ว า ย – สุ นั ข ”

– ถ้าคุณจะจ้าง “ เ สื อ ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไป ล่ า เ ห ยื่ อ มาให้

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี…เพราะ พวกเค้าคือ นั ก ล่ า

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ค ว า ย ” คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พออิ่ม เมื่ออิ่มท้องแล้ว

จะมีแรงในการทำงาน ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา… เพราะ พวกเค้าอึดแต่ต้องชักจูง

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ห ม า ” คุณต้องให้ อ า ห า ร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน

ใช้ให้เห่า… เพราะ พวกเค้าภักดี ประจบ จับผิด และ ชอบ เ ลี ย ป า ก น า ย

คนไม่เข้าใจ จะใช้ เ สื อ เยี่ยง ค ว า ย จะใช้ ค ว า ย เยี่ยง ห ม า จะใช้ ห ม า เยี่ยง เ สื อ

เ สื อ ไม่ เ ลี ย ปากนาย ไม่ประจบ และ ไม่ไถนา มักมีวิธีแนวทางในการทำงาน

ในแบบของตนเอง ถ้าคุณไม่แข็งพอ คุณก็คุมเสือไม่อยู่

ค ว า ย คิดเองไม่ได้ และ เฝ้าบ้านไม่เป็น แต่ถนัดทำงานที่ต้องใช้ความอึด และ จูงใจได้ง่าย

ห ม า เก่งแต่เหา เลี้ยงไว้ให้ระวังหลังพอได้ เพราะ ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ แต่ชอบ เ ลี ย ปากนาย

เหมาะเอาไว้สำหรับเป็นคนใกล้ตัว เพราะ เขาจะแคร์ความรู้สึกเจ้านายเป็นหลัก

การที่หัวหน้าใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขา

และ การเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่ง

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ถือได้ว่าเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…