Home ข้อคิดสอนใจ 9 นิสัยคิดแบบเถ้าแก่ คนคิดแบบนี้คือ “เถ้าแก่”

9 นิสัยคิดแบบเถ้าแก่ คนคิดแบบนี้คือ “เถ้าแก่”

1 second read
0
0
765

1.ลงมือทำไม่ลีลา ทำทันที ทำทุกที่ ทำทุกเวลา

คนที่คิดเร็วทำเร็วลงมือทำทันทีในสิ่งที่มุ่งมั่นที่จะทำย่อมได้เปรียบกว่าคนที่จับๆ จ้อง ๆ

กังวลทบทวนหมกมุ่นแบบ 360 องศา เปรียบตัวเองเป็นลูกคิด คิดผลคุ้มได้ไม่คุ้มเสีย

ตีลังกา 380 ตลบกว่าจะตัดสินใจทำ จะเสียเปรียบคนที่ลงมือทำก่อน ก็ย่อมจะถึงเส้นชัย

ก่อนคนที่ยังไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไรเลย

2.มุ่งมั่นเอาให้สุดไม่สำเร็จไม่หยุดทำ

ต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ต้องทำมากกว่าคนอื่นเจอความผิดพลาดมามากกว่า

คนอื่นๆ เพราะถ้าได้เรียนรู้จากการทำซ้ำๆผิดพลาดซ้ำๆก็จะทำให้เกิดความชำนาญ

งาน,รู้ปัญหา,รู้ขั้นตอนการทำงาน,รู้วิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้จะเป็นเส้นทาง

สู่ความสำเร็จนั่นเอง

3.เรียนรู้และพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง

จะต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หา อ า ห า ร ใส่ ส ม อ ง ได้คิดได้ทำสิ่งใหม่ๆและ

ปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับแก้ไขข้อบกพร่องที่ธุรกิจยังขาดอยู่ และเติมเต็ม

จุดที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาธุรกิจตนเองให้ยั่งยืนและมั่นคง

4.ไม่หวั่นแม้วันล้มเหลว ผิดหรือถูกให้ได้รู้ลองกันไป

ต้องคิด นอกกรอบ “ทำตัวเป็นกบนอกกะลา” กล้าคิดกล้าทำ กล้าลองผิดลองถูก

เพราะการทำธุรกิจใดๆ มักไม่มีสูตรสำเร็จ ต า ย ตัวต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

กล้าคิดกล้าทำ กล้าลองผิดลองถูก ไม่ย่อท้อและไม่กลัวความล้มเหลว

เมื่อทำแล้วก็จะพบสูตรสำเร็จธุรกิจเป็นของตนเอง

5.หูตากว้างไกล วิสัยทัศน์ก้าวหน้า

มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า ปรับมุมมองและแนวคิดให้ก้าวทันกับยุคสมัยหรือ

เทรนด์อะไรมาแรง เราต้องมองให้ทันเกมส์ก็จะได้เปรียบ และนำมาปรับปรุงธุรกิจ

ของเราให้ทันตามเทรนด์ต่างๆก็จะได้เปรียบทางธุรกิจ

“ ออกสตาร์ทก่อนย่อมถึงเส้นชัยก่อน”

6.วางแผน กำหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธี เพื่อแก้ไขปัญหา และเดินหน้าธุรกิจ

แผนงานคือแผนที่จะนำเราไปถึงเป้าหมาย กลยุทธเป็นเครื่องมือที่จะช่วย

ให้เราไปถึงเป้าหมายการทำธุรกิจ ควรมีการวางแผนที่ดี มีการตั้งเป้าหมาย

ระบุวัตถุประสงค์ กำหนดวิธีดำเนินงาน,มีการวัดผลผลตอบแทนที่ได้รับอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน ถ้านักธุรกิจ ท่านใดวางแผนดี ก็จะสำเร็จได้ง่ายเพราะ

การวางแผนเป็นการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ประหยัดเวลาลดข้อผิดพลาด

เข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

7. อย่ากลัวปัญหา ต้องกล้าชนกับทุกอุปสรรค

ในการดำเนินธุรกิจ ย่อมเกิดปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่า

ไม่ได้ทำงาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว นักธุรกิจต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ควรใช้สติ,ความรอบคอบ,ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วจึงค่อยๆ ลงมือ

แก้ไขปัญหาและหาทางออกอย่างดีที่สุดแก่ธุรกิจใน ย า ม ที่ประสบปัญหาต่างๆ

ปัญหาจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจมากยิ่งขึ้น พ ย า ย า ม เรียนรู้และถอดบทเรียน

จากปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆ ในอนาคต รวมทั้ง พ ย า ย า ม เรียนรู้

วิธีแก้ไขปัญหาจากคนอื่น ธุรกิจอื่นบ้าง เพื่อไม่ให้ธุรกิจเราเองเกิดปัญหา

เพราะเมื่อใดที่เกิดปัญหากับเราเอง แก้เอง ปัญหาเหล่านั้นมันจะเป็น

“บทเรียนราคาแพง” เกินไป สู้เราเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากคนอื่นอย่างนี้

จะได้บทเรียนที่ราคาถูกว่าเยอะ

8.สร้างมิตร สร้างสายสัมพันธ์ ทำธุรกิจกันด้วยความจริงใจ

สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งประการ คือ การมีสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมวง

การเดียวกัน คู่แข่ง ลูกค้า หรือกับ Supplier ล้วนแล้วต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

“ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า” ควรเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันถือเป็นเรื่องสำคัญ

ไม่ควรทำตัวแบบ “ หัวเดียวกระเทียมลีบ” ควรจะเป็น “ คนเดียวหัวหาย

สองคนเพื่อน ต า ย หลายคนก็ยิ่งสบาย “

9.หาคนต้นแบบให้เจอ ถอดแนวคิด มาใช้กับธุรกิจเรา

ควรหาต้นแบบ สูตรสำเร็จที่ดีเป็นครู เพื่อศึกษาเรียนรู้เพราะถ้าได้เรียนรู้

จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะช่วยให้เข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

สามารถเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก

ทำให้เส้นทางธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

หากเราสามารถสร้างและพัฒนาตัวเองให้มี “ 9 นิสัยทางลัดความสำเร็จสู่เถ้าแก่ร้อยล้าน”

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีมากยิ่งขึ้นแม้ว่า หนทางไม่ได้โรย

ด้วยกลีบกุหลาบ หากลำบากที่ต้องฝ่าหนามกุหลาบบ้างเชื่อเถอะว่ารอย แ ผ ล นั้น

จะเป็นรอย แ ผ ล แห่งความสำเร็จ

ท้อแท้ได้ แต่อย่าท้อถอย พักได้ แต่อย่าหยุด ทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่า “พอ”

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ”

ที่เราได้รับแต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

“ สู้ต่อไปค่ะ ถ้ายังไม่สำเร็จอย่าหยุดทำ “

ขอขอบคุณ taokaemai

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…