Home ข้อคิดสอนใจ 8 เรื่องที่ต้องทำ หากต้องมาตกงาน ช่วงวัยกลางคน

8 เรื่องที่ต้องทำ หากต้องมาตกงาน ช่วงวัยกลางคน

0 second read
0
0
33

ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนคงจะหวั่นกับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่จะตกงาน หรือ

ถูกเลิกจ้างเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่บางคนที่ตัดสินใจลาออกจากเองเพราะรู้สึก

ไม่มีความสุขกับการทำงาน แต่ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลังกับค่าใช้จ่ายและภาระ

หนี้สินที่แบกไว้ วันนี้เราจะมาบอกสิ่งที่ต้องทำ หลังจากออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง

ว่าควรทำทำอย่างไรต่อไป

1. ตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ

เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน การตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ ในปัจจุบันจึงเป็น

สิ่งสำคัญคุณต้องคำนวณถึงรายจ่ายและภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน และ

มองหารายได้ที่ยังเหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ อย่างไรเพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัว

และรับมือกับสถานการณ์การเงินของคุณได้ถูกต้อง รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น

ก็ให้เอาออกไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับการเงินปัจจุบัน

2. ติดต่อประกันสังคม

หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือการจัดการเรื่องประกันสังคม ให้เรียบร้อย

ไม่ว่าจะว่างงาน จากการลาออกเองหรือถูกไล่ออก ต้องรีบไปติดต่อสำนักงาน

ประกันสังคมเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

3. เคลียร์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับเรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณก็จะได้ประโยชน์จากเงินสะสม โดยสามารถรับเป็นเงินก้อนได้เวลาออกจากงาน

ก็จะมีเงินก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เงินก้อนนี้

ก็อาจจะคงเงินไว้ในระบบก่อนเพื่อรอ โ อ น ย้ า ย ไปยังกองทุนของบริษัทใหม่

ในอนาคตแต่หากคุณออกจากกองทุนโดยที่ยังไม่เกษียณอายุ คุณอาจจะเสีย

ผลประโยชน์จากเงินสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวนดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ

อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เสี ยเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

4. เปลี่ยนพฤติกรร มการใช้เงิน

หลังจากตรวจสอบ การเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึง ทิศทางการเงินของคุณ

ระหว่างรายได้กับรายจ่าย แน่นอนว่ารายได้ของคุณลดลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้เงินอย่างเร่งด่วนต้องลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออก

ไปให้หมด และจ่ายให้น้อยลงสำหรับ สิ่งที่จำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระหนี้สิน

ที่คุณต้องจ่ายนั้น ให้เลือกลดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเครดิต

และความน่าเชื่อถือของคุณ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญในการเลือกที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

5. มองหางานใหม่

หลายคนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึง

ความชอบของงานจริงๆ กลายเป็นว่าทำได้ไม่นาน ก็ต้องลาออกมาหางานใหม่

อีกเหมือนเดิมแน่นอนว่าการหางานที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข กับเพื่อน

ร่วมงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้น

หายากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรการจะทำงานและอยู่กับมันให้ได้นานๆ

ก็ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ เนื้ อง หาของงาน รายได้ และผู้ร่วมงาน

หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อย่าง ก็จะสามารถทำงานนั้น

ได้อย่าง ย า ว น า นและไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆดังนั้นเราควรที่จะมองหา

สิ่งที่ตรงกับความต้องการ ของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นาน ๆ

โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

6. เก็บรักษาเงินก้อน

หากว่างงาน และได้เงินก้อน อย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินเงินก้อนนี้ หรือแม้แต่

จะนำไปปลดหนี้ เพื่อหวังลดภาระหนี้สินวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเงินก้อนนี้

อย่างชาญฉลาด คือการนำเงินก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเงินเพื่อ

ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและการจ่ายคืนหนี้ได้ตามกำหนด ไว้ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัตรเครดิต และอื่นๆ

คุณควรที่จะกันเงินสำรองนี้ รวมถึงเงินส่วนอื่นๆ ที่จะทำให้คุณสามารถ

ใช้ชีวิตได้ตามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะ

สามารถอยู่ได้อย่างปกติ จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

7. ทำงานฟรีแลนซ์

หลายคนมีความฝันที่อยากจะทำงานอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร

หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ อย่างที่หวังด้วยเหตุผล

เรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของรายได้ จึงทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะ

ออกมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการดังนั้นเวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญ

ที่จะทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่อยากจะทำ และยังเป็นการหารายได้ให้ตัวเอง

โดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆ ที่สามารถทำคนเดียวได้ และ

เมื่อพบลู่ทางจะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับเรา

โดยทีไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเงินเดือนอีกต่อไป

8. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้ง

ไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่ จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอย่าง

ในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเองเราควรมี

การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศหรือทักษะ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ

การทำงานในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้วนอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพตัวเอง

ในด้านวิชาชีพตามความต้องการในสายงานที่จะทำ ก็จำเป็นและมีผลต่อ

การพิจารณารับเราเข้าทำงานเป็นอย่างมากเราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลา

ไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนา

ตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

ขอบคุณที่มา : คุณมนตรี ศรีวงษ์

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…