Home ข้อคิดสอนใจ 5 ทักษะที่หัวหน้าเก่งต้องมี เก่งทั้งด้านงานด้านบริหาร

5 ทักษะที่หัวหน้าเก่งต้องมี เก่งทั้งด้านงานด้านบริหาร

7 second read
0
0
60

5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้ง ส ม อ ง

และหัวใจควบคู่กันไปในการบริหารงานทักษะ 5 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตาม

คีย์เวิร์ดมีเพียงแค่ ต้องอาศัยความเข้าใจและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดี คือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อ พัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าซึ่ง

แน่นอนว่าในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้

คนในทีมเกิดความสับสนและลังเลใจในการปฏิบัติ งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่น

ในเป้าหมายสามารถให้คำแนะนำและดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทาง

ที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการ สื่ อ ส า ร ดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถ สื่ อ ส า ร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์

สื่ อ ส า ร ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง

ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับมองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกันและมีใจที่จะลงมือ

ปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือทำงานตามแผนงาน

ที่วางไว้เองได้ทุกอย่างในทุกหน้าที่เพราะงานใหญ่ คงไม่สามารถทำเสร็จ

ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังหัวหน้างานที่ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์

หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถตามความเหมาะสมหรือ

ใช้คนให้เป็นให้เหมาะกับงาน

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการ ทำงานย่อม ต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ

ทั้งปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดี ต้องกล้า

ตัดสินใจแก้ไขปัญหา แบบพร้อมเผชิญหน้าไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา

สะสม จนยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของ

ตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่ง ในเรื่องผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจ

เข้าใจ และปารถนาดีต่อลูกทีมด้วยความจริงใจเพราะ ผลงานที่ดีนั้น

เกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างาน มุ่งแต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจ

ถึงความรู้สึกของลูกทีมก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสีย

กำลังใจและถอดใจในการทำงานไปในที่สุดทักษะเบื้องต้น

ที่เรากล่าวมานี้อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบหรือมีบ้าง

อยู่แล้วในบางข้อ ซึ่งแน่นอน หากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้

และยึดเป็นหลัก ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พัฒนาและ

กลายเป็นหัวหน้างานตัวจริงที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคน จนลูกน้องให้

การยอมรับและยกใจให้

ขอบคุณที่มา : m-a c a d e m y.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…