Home ข้อคิดสอนใจ 11 สัญญาณที่บอกว่า คุณเป็นคนฉลาด “อยู่เป็น”

11 สัญญาณที่บอกว่า คุณเป็นคนฉลาด “อยู่เป็น”

0 second read
0
0
244

1.การเห็นอกเห็นใจ

การเห็นอกเห็นใจ เป็นทักษะทางอารมณ์ที่หมายถึงความสามารถในการ

เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกจากมุมมองของคนอื่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สู

งมักจะรับรู้สิ่งที่คนอื่นคิดและเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การเห็นอกเห็นใจยังเป็นความสามารถระดับลึกของการเข้าใจ

อารมณ์ และการเปิดใจยอมรับประสบการณ์ที่หลากหลายของคนอื่น

2.ชอบอยู่คนเดียว

มีการศึกษาในปี 2559 บอกว่า คนฉลาดจะรู้สึกไม่ค่อยชอบชีวิตที่ใช้เวลา

สังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนมากเกินไป เพราะการอยู่คนเดียวจะทำให้ได้

ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ยิ่งใช้เวลาในการเข้าสังคมมากเท่าไหร่เราก็

ยิ่งมีเวลาในการใช้ความคิดและค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบน้อยลง แต่ก็

ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรมีเพื่อนหรอกนะ แค่ต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้าง

3.เป็นตัวของตัวเอง

การที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไร เป็นหนึ่งในทักษะของการเข้าใจตัวเอง

เมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ความรู้สึกที่ดีของตัวเราจะส่งผลถึงความฉลาดในระดับสูง เนื่องจาก

เราจะรู้สึกสบายใจที่ได้แสดงออกอย่างมีอิสระ

4.ชอบการเรียนรู้นอกตำรา

บางทีเราอาจรู้สึกว่าความรู้แค่ในห้องเรียนยังไม่เพียงพอ เราอาจสนุกกับการ

ดูงานศิลปะ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ค้นหาสิ่งใหม่ๆ ตามอินเทอร์เน็ต

หรือแยกชิ้นส่วนของสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจเพื่อดูว่ามันมีกลไกในการทำงานอย่างไร

ความอยากรู้อยากเห็นของเรามีผลโดยตรงกับทักษะความฉลาดที่เพิ่มขึ้น

5.ชอบสังเกตและจดจำสิ่งรอบตัว

การสังเกตและจดจำสิ่งรอบตัวเป็นความสามารถในการบันทึกและจัดเก็บ

ข้อมูลของสิ่งต่างๆ มาใส่ไว้ในหัวของเรา ซึ่งในความจริงแล้วความสามารถ

ในการสังเกตเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาด ทั้งภาพที่เรามองเห็นหรือ

เสียงที่ได้ยินมีส่วนทำให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น

6.มีความจำของ ร่ า ง ก า ย ที่ดี

เคยมั้ย เวลาไปร้าน อ า ห า ร ร้านหนึ่งที่ ส ม อ ง เราจำทางไม่ได้ แต่

เท้าของเรากลับรู้ทาง แม้ว่าเราจะเคยเดินไปที่นั่นเพียงครั้งเดียว

เมื่อหลายปีก่อน หรืออาจจะเป็นการที่เราสามารถเต้นท่าที่ซับซ้อนได้

หลังจากที่อาจารย์สาธิตให้ดูเพียงครั้งเดียว ความฉลาดทาง ร่ า ง ก า ย และ

การเคลื่อนไหวที่ดีคือการประสานงานที่ดีของ ร่ า ง ก า ย สิ่งนี้จะทำให้เรา

สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายอื่นๆ ได้ดีขึ้น และยังช่วยพัฒนา

ทักษะของเราได้อย่างละเอียดอ่อน

7.จัดการกับความท้าทายในชีวิตได้

ชีวิตเราไม่ได้เรียบง่ายเสมอไป บางคนอาจพบเจอการเปลี่ยนแปลงที่

ซับซ้อนและพลิกผันง่ายกว่าคนอื่นๆ ซึ่งความสามารถในการปรับตัว

เป็นองค์ประกอบหลักของความฉลาด บางทีเราอาจยืนหยัดกับความ

ไม่แน่นอนและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เข้ามา แม้ว่าสิ่งต่างๆ

จะไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้ แต่เราก็พร้อมที่จะ พ ย า ย า ม ต่อไป

เมื่อเราสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดี

แสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะทางความคิดที่ดีเช่นกัน

8.มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้ดี

เราอาจมีความสามารถในการทำให้เพื่อนร่วมงานที่ชอบทะเลาะกัน

หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันได้ ทักษะนี้มีนี้มีองค์ประกอบ

หลายอย่างและทั้งหมดเชื่อมโยงกับทักษะความฉลาดโดยตรง

ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการ อ่ า น ภาษากายของคนอื่นที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้ง หรือทักษะการวางกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่

เป็นไปได้ยากให้เกิดขึ้นได้อย่างดี

9.ขี้กังวล

โดยพื้นฐานแล้วความกังวลเท่ากับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่

กำลังจะเกิดขึ้น คนฉลาดมักใช้เวลากังวลกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น

เนื่องจากพวกเขามีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และต้องการเตรียมให้พร้อมสำหรับจัดการกับสถานการณ์หรือ

คิดหาวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาที่ดีที่สุด

10.จัดการอารมณ์ได้ดี

ทุกคนต่างก็มีอารมณ์เสียใจและความรู้สึก เ จ็ บ ป ว ด เป็นเรื่องปกติของชีวิต

แต่วิธีที่เราจะใช้จัดการกับอารมณ์เหล่านั้นสามารถบอกได้ถึงความฉลาด

ทางอารมณ์ของเราได้ โดยทั่วไปแล้วคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

จะสามารถรับรู้อารมณ์ที่ซับซ้อนและทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น

และตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถควบคุม

ตนเองและแสดงความรู้สึกออกมาในเวลาที่เหมาะสม

11.มีสัตว์เลี้ยง

รู้ไหมการพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงตอนเราอารมณ์เสียเป็นวิธีที่ช่วยจัดการกับ

อารมณ์ได้ดี สังเกตได้ง่ายๆ คนที่มีสัตว์เลี้ยงจะรู้สึกเหงาน้อยลงและค้นพบ

วิธีในการจัดการความ เ ค รี ย ด ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นทักษะในการจัดการอารมณ์

และการควบคุมอารมณ์ การมีสัตว์เลี้ยงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

รวมไปถึงการได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ยังช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ

และมีทักษะรอบตัวมากขึ้น มีการศึกษาหนึ่งในปี 2017 นัก วิ จั ย ศึกษา

จากนักเรียน 418 คน พบว่า คนที่เลี้ยงแมวได้รับคะแนนสูงในทักษะด้าน

การพึ่งพาตนเองและสติปัญญาที่ดี ส่วนคนที่เลี้ยงสุนัขได้รับคะแนนสูงกว่า

ในด้านความอบอุ่น ความกล้าหาญทางสังคม และความมีชีวิตชีวา

เป็นยังไงกันบ้างคะกับบทความที่พี่เบเบสนำมาฝากในวันนี้ คางมีหลายข้อ

ที่ตรงกับเพื่อนๆ เยอะแยะเลยใช่ไหม แต่สิ่งสำคัญที่พี่เบเบสอยากจะบอกก็คือ

จงเป็นคนฉลาดที่ใช้ความฉลาดในทางที่ดีและถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนฉลาด

แต่ก็ขอให้เป็นคนดีและมีน้ำใจต่อกันนะคะ สุดท้ายก่อนลากันไปอย่าลืมคอมเมนต์

พูดคุยกันได้เช่นเคยที่ด้านล่างนี่เลย

ที่มา healthline

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…