Home ข้อคิดสอนใจ 10 คำพูดที่ลูกน้อง “ไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า”

10 คำพูดที่ลูกน้อง “ไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า”

0 second read
0
2
12,224

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่ง

ของหัวหน้างาน ไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม และมี

ความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย ยกเว้นบุคคลคนนั้นมีทักษะในการ สื่ อ ส า ร ที่ดี

รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ และควรรู้ว่ามี

ประโยคใดบ้างที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า

10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคน

เป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างาน

ที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริง

ผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์

เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่า

เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความ

ไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่ง

เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและ

ไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน

เพราะเป็นการ สื่ อ ส า ร ที่ขาด บ ร ร ย า ก า ศ ของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟัง

เข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจ ไม่แคร์ และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับ

ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวัง

ให้มากกว่านี้ก็คงจะดี” หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะ

ฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้

ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างานที่

ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ

ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึก

ไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำอื่นแทน เช่น “พ ย า ย า ม ทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกิน

ความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้

ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจ หรือเลือก

ที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคนเปรียบเสมือน ใบ มี ด ที่ แ ห ล ม ค ม ใช้ดีก็เป็นประโยชน์ การบริหารงานก็

เช่นเดียวกันหัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เพราะนอกจากได้ใจ

ลูกน้องแล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ peopleplus

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…