Home ข้อคิดสอนใจ 10 คำที่หัวหน้าไม่ควรพูดใส่ลูกน้อง

10 คำที่หัวหน้าไม่ควรพูดใส่ลูกน้อง

6 second read
0
1
188

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่ง

ของหัวหน้างาน ไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม และมีความ

คิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย ยกเว้นบุคคลคนนั้นมีทักษะในการ สื่ อ ส า ร ที่ดี

รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ และควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้าง

ที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า

10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม”

ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ

ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ”

เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริงผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้อง

คนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่าเช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและ

อยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้”

คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจในความสามารถ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่งเ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจ

เป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ”

เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเพราะเป็นการ สื่ อ ส า ร

ที่ขาด บ ร ร ย า ก า ศ ของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ”

ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจ

ไม่แคร์ และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้อง

กับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ”

หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี” หรือ

“ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง”

เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร แต่ก็แฝงความดูหมิ่น

ดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า”

เป็นคำพูดของหัวหน้างานที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะ

บ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

ที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก”

เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงและเลือกใช้คำอื่นแทน

เช่น “พ ย า ย า ม ทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด”

การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูด

ที่เป็นการถนอมน้ำใจ หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาด

เพราะเหตุใดคำพูดของคนเปรียบเสมือน ใบ มี ด ที่ แ ห ล ม ค ม ใช้ดีก็เป็นประโยชน์

การบริหารงานก็เช่นเดียวกันหัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เพราะ

นอกจากได้ใจลูกน้องแล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : p e o p l e p l u s

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…