Home ข้อคิดสอนใจ 10 ข้อแตกต่าง คนจนกับคนรวย ที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

10 ข้อแตกต่าง คนจนกับคนรวย ที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

0 second read
0
0
92

ผมได้อ่านหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึ่ง เรื่องความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ข้อระหว่าง

คนรวยกับคนชั้นกลาง และเห็นว่ามันมีความเป็นจริงอยู่พอสมควรจากการสังเกต

ของผมดังนั้น จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในด้านไหนของสังคม

และจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ย้ายจากการมีแนวโน้มที่จะเป็นคนชั้นกลาง

สู่การเป็นคนรวย

1.ก็คือ เศรษฐีนั้นคิดยาวแต่

คนชั้นกลางคิดสั้นว่าที่จริงคนที่คิดสั้นที่สุดก็คือคนจนพวกเขามักจะคิดอะไรแบบ

วันต่อวันทำนองหาเช้ากินค่ำ คนชั้นกลางนั้นมักจะคิดเป็นเดือนต่อเดือนนั่นคือ

คิดถึงวันเงินเดือนออกแต่คนรวยจะต้องคิดยาวเป็นปีๆ หรือเป็นสิบๆ ปี

ในใจของคนจนนั้น เขามักคิดแต่เฉพาะเรื่องของความอยู่รอดเป็นหลัก

ในขณะที่คนชั้นกลางคิดถึงเรื่องความสุขสบายจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้า

ส่วนคนรวยนั้น เป้าหมายของพวกเขาชัดเจนเขาต้องการความเป็นอิสระ

ทางการเงินการคิดยาวนั้นมีพลังมหาศาล เพราะมันจะทำให้เขาอดออมและ

ล ง ทุ น ระยะยาวซึ่งจะทำให้เงินงอกเงยแบบทบต้นเป็นเวลานานและนี่คือสูตร

สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนมั่งคั่ง

2. คนรวยพูดเกี่ยวกับเรื่องไอเดีย

คนชั้นกลางพูดเกี่ยวกับสิ่งของและคนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่นนี่คง

ไม่ได้หมายถึงว่าคนรวยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของหรือคนอื่นแต่

หมายถึงว่าคนรวยจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นน้อยกว่าคนจนและมักจะ

เป็นคนที่มีแนวความคิดดีๆหรือมีมุมมองต่างๆ มากกว่าคนชั้นกลาง

และคนจนเบื้องหลังของนิสัยในเรื่องนี้คงอยู่ที่ว่าคนรวยนั้นมักจะมี

ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนจนซึ่งมักจะชอบ “ซุบซิบนินทา”

เป็นนิจสินในขณะที่คนชั้นกลางอาจจะเน้นการทำงานประจำชอบ

พูดถึงเรื่องรถยนต์ดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

3. คนรวยยอมรับการเปลี่ยนแปลง

คนชั้นกลางต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คนชั้นกลางรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลง

จะ คุ ก ค า ม ชี วิ ต ความเป็นอยู่ที่ตนเองเคยชินในขณะที่คนรวยนั้นคิดว่า

การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าเขาคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น

มักมีโอกาสที่เขาอาจจะฉกฉวยได้เบื้องหลังนิสัยนี้อาจจะมาจากการที่

คนรวยมีความมั่นใจสูงกว่าคนชั้นกลางที่มักจะกลัวว่าตนเองจะไม่สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆได้

4. คนรวยกล้ารับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองดีแล้ว

คนชั้นกลางกลัวที่จะรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง นี่เป็นนิสัยที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด

ของคนชั้นกลางในความเห็นของผมคนที่ไม่ยอมรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง เลยนั้น

จะพลาดที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีโดยสิ้นเชิงในขณะที่คนที่กล้ารับ ค ว า ม เ สี่ ย ง

อย่างที่ได้มีการศึกษามาเป็นอย่างดีจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้

โดยที่ ค ว า ม เ สี่ ย ง จริงๆนั้นจะมีน้อยมากตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด

ก็คือคนชั้นกลางส่วนใหญ่นั้นมักจะกลัวการ ล ง ทุ น ในหุ้นหรือ ต ร า ส า ร

การเงินที่มีความผันผวนของราคาโดยที่เขาไม่พยายามศึกษาว่าในระยะยาว

แล้วมันอาจจะมีความคุ้มค่ากว่าการฝากเงินในธนาคารมากในอีกมุมหนึ่ง

คนที่กล้ารับ ค ว า ม เ สี่ ย ง อย่าง “บ้าบิ่น” เช่นคนที่เล่นหุ้นวันต่อวันเองก็

ไม่ใช่นิสัยของคนรวยคนรวยนั้นจะต้องรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง เฉพาะที่มีการพิจารณา

อย่างถี่ถ้วนแล้ว

5. คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดชีวิต

คนชั้นกลางคิดว่าการเรียนรู้จบที่โรงเรียนนิสัยการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นี้ ผมคิดว่า

เป็นหัวใจเศรษฐีจริงๆเพราะในความรู้สึกของผมเอง การเรียนรู้จากโรงเรียน

เป็นเพียงพื้นฐานที่เรานำมาศึกษาต่อด้วยตนเองได้และเวลาหลังจากการเรียน

ในโรงเรียนนั้นยาวมากเป็นหลายสิบปีดังนั้น ความรู้ส่วนใหญ่จึงควรที่จะเกิดขึ้น

หลังจากที่เราเรียนจบจากโรงเรียนโดยนัยของข้อนี้คนรวยจึงน่าจะมีนิสัย

รักการอ่านหรือการหาความรู้ต่อไปเรื่อยๆในขณะที่คนชั้นกลางนั้นพอเรียน

จบก็มักจะไม่สนใจอ่านหนังสือหรือหาความรู้ใหม่ๆและความรู้ที่ผมคิดว่า

คนชั้นกลางพลาดไปเพราะไม่มีการสอนในโรงเรียนก็คือความรู้ทางด้านการเงิน

ที่คนรวยมักจะศึกษาต่อเพราะเห็นถึงความสำคัญและอาจนำไปสู่ความร่ำรวยได้

6. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร

คนชั้นกลางทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้างคนรวยมองว่านี่คือหนทางที่จะทำให้รวย

ได้มากกว่าแม้ว่าจะมี ค ว า ม เ สี่ ย ง ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นมักจะไม่ ก ล้ า เ สี่ ย ง

และอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า จึงมุ่งไปที่การหางานที่จะมีรายได้แน่นอน

แต่รายได้จากการใช้แรงงานของตนเองนั้น มีน้อยคนที่จะทำให้ตนเองรวยได้

7. คนรวยเชื่อว่าพวกเขาจะต้องใจบุญสุนทาน

คนชั้นกลางคิดว่าพวกเขาไม่มีปัญญาที่จะทำบุญข้อนี้ผมเองคงไม่มีคอมเม้นท์อะไร

ส่วนหนึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ไม่ค่อยบอกหรือ

รู้กันยกเว้นกรณีที่เป็นการบริจาคใหญ่ๆอย่างกรณีของบัฟเฟตต์หรือบิลเกต

8. คนรวยมีแหล่งรายได้หลากหลาย

คนชั้นกลางมีเพียงหนึ่งหรือสองแหล่งข้อนี้ก็เช่นกัน ผมเองไม่แน่ใจว่าคนรวย

มีรายได้จากหลายแหล่งเพราะรวยแล้วจึงไป ล ง ทุ น ในทรัพย์สินหลายๆอย่าง

หรือมีทรัพย์สินหลายอย่างจึงทำให้รวยแต่ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ คนชั้นกลางนั้น

มักไม่ ล ง ทุ น ในทรัพย์สินที่มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ทำให้รายได้มักจะมาจาก

เงินเดือนเป็นหลัก

9. คนรวยเน้นการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งของตนเอง คนชั้นกลางเน้นการเพิ่มของเงินเดือน

เป้าหมายของคนรวยนั้นอยู่ที่ว่าตนเองมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

โดยมองที่ภาพรวมดังนั้นถ้าเขามีหุ้นอยู่ การที่หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเขาก็มีความมั่งคั่ง

เพิ่มขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแต่คนชั้นกลางพยายามทำงานเพื่อให้มีเงินเดือน

สูงขึ้นแต่เขาอาจจะลืมไปว่าเขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วยสรุปก็คือ คนรวยเน้น

การ ล ง ทุ น ใช้เงินทำงานแทนตนเองคนชั้นกลางเน้นการใช้แรงงานของตนเอง

10. คนรวยชอบตั้งคำถามที่เป็นบวกและสร้างกำลังใจ

เช่น ฉันจะสร้างรายได้เป็นเท่าตัวในปีนี้ได้อย่างไร?ในขณะที่คนชั้นกลาง

ชอบตั้งคำถามที่เป็นลบและเสียกำลังใจเช่น จะหาเงินมาจ่ายหนี้ค่าบัตรเครดิตเดือนนี้ได้อย่างไร?

และนั่นก็คือความแตกต่าง 10 ข้อระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลางที่มีคนตั้ง

ข้อสังเกตไว้ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นจริงแน่นอนคนรวยบางคนก็

มีคุณสมบัติที่เป็นแบบคนชั้นกลางและคนชั้นกลางจำนวนมากก็มีนิสัยแบบ

คนรวยแต่ถ้าเราอยากรวย ผมคิดว่า การยึดนิสัยแบบคนรวยน่าจะทำให้เรา

มีโอกาสมากกว่า

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By jingjai
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

วิธีบริหารเงิน ให้มีกินมีใช้ “ไม่เป็นหนี้”

การออมที่ดี คือ การออมอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากแต่การใช้เงินอย่างไร ให้…