Home ข้อคิดสอนใจ 9 ลักษณะคนแย่ๆ ในที่ทำงาน ที่คุณต้องระวัง

9 ลักษณะคนแย่ๆ ในที่ทำงาน ที่คุณต้องระวัง

0 second read
0
1
584

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุดในการทำงานแต่ละเรื่อง จนขาดการรับฟังผู้อื่นเพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้ว โดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะ ๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะ ๆ ก่อนที่เราจะสื่อส า รกับเขาและเตรียมข้อมูลที่จะสื่อส า รให้แปลกและแตกต่างจนเขาคาดไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น

หากคนที่ไม่รับฟังเป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว หากเขาไม่ตัดสินใจจงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 % ต่อไป หรือหากรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือกอื่น ๆ ไว้บ้ างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่นจนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียหาย เสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเองก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้นเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ แต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยไหว้ ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ดังนั้น เราอย่าไปโต้แย้งในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อทำให้เขาเห็นว่า การเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัว และไม่มั่นใจเวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ ๆ จนขาดการลงมือทำที่มากพอ และไม่กล้าเสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟังในการมอบหมายงานทุก ๆ ครั้งว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน แต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ ๆ โดยค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้มักทำงานไปเรื่อย ๆ ทำแบบเดิม ๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่าจะเป็นอย่างไร ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะ ๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันที แต่คนเราต้องมีความหวังครับถึงแม้จะริบหรี่ 555คนประเภทนี้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ การสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลก

สร้างมุมมองใหม่ ๆ เติมพ ลั งให้ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่งไปอบรมภายนอกองค์กร หรือให้ลองทำงานใหม่ ๆอาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ชอบฆ่ าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน

คนประเภทนี้ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวัน ๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่าง ๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพคือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำ มีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา อย่าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่าง ๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวัน ๆ ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้ าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ร้ า ยคนพวกนี้ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วัน ๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่มนินทาว่าร้ า ยคนอื่น เพราะมักมองคนอื่นในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง โดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ชวนไปคุย ด้วยคำว่ามารย าทไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟังเพราะไม่อย ากมีปัญหากับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟังเรื่องไร้ส า ระก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงานที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

9.คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อส า รกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศเวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงานรู้ว่างานไปถึงไหนแล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคยตอบกลับ รับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงานกับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อส า ร 2 ทาง โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูลและจากนั้นควรโทรหา หรือ เดินไปพูดคุยกับคนประสานงานถึงงานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุยมากกว่ารอการตอบ

กลับผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียว การส่งอีเมล์เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเชิงลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะ ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับส า รเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

7 นิสัยแย่ๆ ในที่ทำงาน หลายคนทำ..แต่ไม่รู้ตัว

1. สร้างภาพ พอหัวหน้าอยู่ ก็ทำเป็นขยันขันแข็ง ทำงานหนัก รีบพรีเซนต์ตัวเองว่าทำอะไรไปบ้าง ต…