Home ข้อคิดสอนใจ 7 สาเหตุที่คนอยากลาออก ทั้งๆ ที่รู้ว่างานยุคนี้หายาก

7 สาเหตุที่คนอยากลาออก ทั้งๆ ที่รู้ว่างานยุคนี้หายาก

10 second read
0
0
165

1.งานหรือที่ทำงานไม่เป็นไปตามที่วาดภาพไว้

ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 35% ลาออกภายในหกเดือนแรกที่เข้าทำงาน

ทั้งนี้เพราะพนักงานเข้าใหม่จำนวนมากเข้าทำงานกับบริษัทโดยพกพาความคาดหวังที่เกินจริง

กับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงานและองค์กร

ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัมภาษณ์วาดภาพที่สวยหรูขององค์กรจนเกินคจริง

หรือไม่ได้ฉายสภาพงานที่เป็นจริงให้กับผู้เข้าสัมภาษณ์ทราบ

หลังเข้างานพนักงานบางคนก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจกับความคาดหวังได้

และอยู่ทำงานต่อได้ บางคนก็อยู่ต่อไปอย่างผิดหวังและไม่มีความรักผูกพันกับงานเลย

บางคนก็อยู่อย่างผิดคลาดพลาดหวังและลาออกไปในที่สุด

2.งานกับคนไม่เหมาะกัน

ความรู้ความสามารถของพนักงานไม่เหมาะสมกับงานโดยอาจเกิดจากการรีบว่าจ้าง

เข้าทำงานเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลง หรือเชื่อว่าแม้ผู้สมัครอาจขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน

แต่บริษัทสามารถจะฝึกอบรมในภายหลังได้

3.ไม่มีการสอนงาน และไม่มีการป้อนกลับผลการทำงาน

ผู้จัดการส่วนมากโค้ชงานและให้ feedback พนักงานปีละครั้ง

หรือสองครั้งตามที่องค์กรกำหนดเพื่อไปผูกกับการขึ้นเงินเดือนเท่านั้น

ซึ่งความจริงผู้จัดการจะต้องสอนงานและ feedback ถี่ๆ บ่อยๆ เป็นระยะๆ

4.ไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในการสำรวจความเห็นพนักงานเกี่ยวกับลำดับ competency 67

อย่างที่ผู้นำของตัวเองมีอยู่นั้น ผลปรากฏว่า “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา”

เป็น competency ที่ผู้นำมีน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย

ปัญหาข้อนี้มีเกิดจากการที่ผู้จัดการไม่ค่อยหาเวลามาพูดคุยเรื่องสายอาชีพกับพนักงาน,

นโยบายอายุงานที่ขัดขวางการเลื่อนตำแหน่ง และการที่หัวหน้างานหวงพนักงาน

ที่มีความสามารถไว้ในแผนกตัวเองทำให้ปิดกั้นโอกาสการขึ้นตำแหน่งในแผนกงานอื่นๆ

5.รู้สึกถูกตีค่าต่ำไป และผลงานที่ดีไม่ได้การตอบสนอง

พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับการชื่นชมผลงานที่ทำได้ดี, ไม่ได้รับเงินเดือน

ที่ยุติธรรมในตำแหน่งงานที่เหมือนกัน, หัวหน้าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ให้เกียรติ,

ไม่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือหรือทรัพยากรที่เหมาะสมในการทำงาน

หรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ แ ย่ ยอมรับไม่ได้

6. เ ค รี ย ด จากงานมากเกินและขาดสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

พนักงานกว่า 40% บอกว่า งานที่ทำเป็นงานที่หนักและกดดันมาก 70%

บอกว่าไม่มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตถึงขนาดที่ 60% บอกว่า

ยอมลดเงินเดือนลงให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น

7.หมดศรัทธาและความเชื่อมั่นในผู้บริหารระดับสูง

พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารองค์กรใส่ใจแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเอง

ไม่ได้ใส่ใจในความอยู่ดีกินดีของพนักงานโดยแท้จริง, ไม่ทำตามนโยบาย

หลักปฏิบัติ หรือค่านิยมที่ประกาศไว้ ทำให้พนักงานขาดความเลื่อมใส

เกิดข้อกังขาในนโยบายและหลักปฏิบัติขององค์กร

ทำให้ตัวพนักงานหมดความกระตือรืนร้นในการทำงาน

ที่มา : b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

8 วิธีทำให้คนนับถือคุณ หลักๆ อยู่ที่การวางตัว

ไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุ…