Home ข้อคิดสอนใจ 5 วิธี พูดให้คนอื่นเชื่อ ตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูด

5 วิธี พูดให้คนอื่นเชื่อ ตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูด

2 second read
0
0
237

1. เชื่อในตัวผู้ฟัง ชอบและให้เกียรติพวกเขา

คุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาและอย า กจะเปลี่ยนความคิด

ความรู้สึกหรือปฏิกิริย า เหล่านั้น แต่เราอย า กบอกคุณว่าหากคุณไม่แคร์คนฟัง ก็จงอย่าพูดให้พวกเขาฟังตั้งแต่แรก

2. ต้องการให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

ให้คิดว่าการพูดหรือการนำเสนอของคุณคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง แสดงให้พวกเข้าเห็นว่าไอเดียของคุณ

ไม่ว่าจะเป็น ความคิดริเริ่ม การเสนอแนวคิด โปรเจ็ค สินค้า หรือ บริการ

จะช่วยพวกเขาในการแก้ไขปัญหาหรือประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญที่พวกเขาวางเอาไว้ได้

3. มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ฟัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนความคิดของผู้ฟัง เริ่มจากพย า ย า มหาสิ่ง

ที่คนฟังต้องการให้เจอจากนั้นแสดงให้พวกเขาเห็นถึงคุณค่าถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เห็น – สิ่งที่คุณต้อง

การเปลี่ยนให้พวกเขาเห็นตาม (คุณอาจใช้วิธีการพูดตรงๆไปเลยว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อมันเหลวไหลสิ้นดีและโคตรจะผิด ซึ่งคนฟังก็

อาจจะมองว่าคุณแม่มโคตรตรง แต่วิธีการแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนฟังเชื่อตาม หรืออาจไม่เชื่อเลย สักท่าไหร่)

4. พูดอ้างอิงในสิ่งที่ผู้ฟังเห็นว่าน่าเชื่อถือ

ข้อเท็จจริงและบุคลลอ้างอิง (ที่น่าเคารพนับถือ) ตารางและกราฟ เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงและคำนิย า มจากบุคคลต่างๆ สิ่ง

เหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในระดับที่แตกต่างกันออกไปต่อผู้ฟัง หลักฐานที่สร้างความน่าเชื่อได้มากต่อผู้คนคนหนึ่งอาจสร้าง

ความเคลือบแคลงสงสัยให้กับผู้ฟังอีกคน ดังนั้นสิ่งที่คุณจะยกมาอ้างอิงจึงควรสัมพันธ์กับระดับคสามรู้

อายุ และลักษณะของกลุ่มของผู้ฟัง ซึ่งคุณควรมีการประเมินก่อนทำการพูด (audience survey)

5. จงทำตัวเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่คุณพูด

เพราะตัวคุณคือสิ่งที่คุณพูด ทุกอย่างของคุณ (ลักษณะ ความรู้ ประสบการณ์ คุณค่าที่แสดงออกมา) และวิธีการที่คุณใช้นำเสนอตัว

เอง (น้ำเสียง ท่าทาง สีหน้า) จะเป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณ

แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปในทางเดียวกันกับสิ่งที่คุณพูด

ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง

1.ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล

คุณเป็นเชื่อถือได้ ซื่อสัตย์และจริงใจหรือไม่? เป็นคนทำตามคำพูดของตัวเองรึเปล่า

เรียกง่ายๆว่าเป็นคนมีเครดิตพอให้เชื่อถือนั้นเอง

คนน่าเชื่อถือกับคนที่เป็นที่ชื่อชอบของคนอื่น ถือเป็นของคู่กันแม้จะไม่ใช่อย่างเดียวกัน

เพราะทั้งสองอย่างมักจะเกี่ยวโยงกันในความคิดของผู้คน หากพวกเขา

ไม่ชอบคุณก็จะพย า ย า มหาเหตุผลที่จะไม่เชื่อ แต่หากพวกเขาชอบคุณ มันก็เป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะยอมเชื่อคุณ

2. ประสบการณ์ของคุณ

ข้อนี้จะใช้วัดว่า คุณรู้ในสิ่งที่กำลังพูดอยู่หรือไม่? ประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองต่อสิ่งคุณนำ

เสนอมีความถูกต้องแม่นยำพอให้เชื่อ และที่สำคัญที่สุดคือคุณนำเสนอตัวเองและความคิดของคุณได้น่าเชื่อถือเพียงใด

3. การตัดสินจากผู้ฟัง

การให้คุณค่าจากผู้ฟัง ความชอบ-ไม่ชอบส่วนตัวของผู้ฟัง ความรู้ ประสบการณ์และเจตคติของพวกเขา

คือ ปัจจัยที่จะใช้ตัดสินว่าความน่าเชื่อถือของคุณมีมากหรือน้อยในสายตาของผู้ฟัง

ดังนั้นความน่าเชื่อถือของคุณต่อผู้ฟังคนใดคนหนึ่งอาจเป็นอะไรที่

น่าเชื่อถือและสุดยอดเอามากๆกับผู้ฟังอีกคน…และนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่มา : winnews

Load More Related Articles
Load More By adminjing
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

6 เทคนิคปฏิเสธ ถ้ามีคนมายืมเงิน แบบที่คนฉลาดชอบทำ

1.แสดงออกชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเงิน วิธีรับมือเพื่อนยืมเงิน วิธีแรกบอกให้ชัดเจนไปเลย ว่าไม่ให้…